Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 hålls den 6 maj, klockan 15:00, på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm 

Aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med ett skriftligt förslag till agm@tele2.com eller till Chefsjurist Stefan Backman, Tele2 AB (publ), Box 62, SE–164 94 Kista, Sverige, senast sju veckor före årsstämman för att förslaget ska finnas med i kallelsen till mötet.

Anmälan

Fullmakt

Handlingar

Integritetspolicy för bolagsstämma

Kallelse

Protokoll