Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök

Våra marknadswebbplatser

Logotype

Bolagsstämma 2021

Tele2 bolagsstämma 2021 kommer att anordnas genom förhandsröstning och hållas torsdagen den 22 april 2021

Den fortsatta spridningen av COVID-19 är alltjämt svår att bedöma med någon säkerhet. Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen värnar Tele2 om aktieägares hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Förhandsröstning

Tele2 välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman genom förhandsröstning. Aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med ett skriftligt förslag till agm@tele2.com eller till Chefsjurist Stefan Backman, Tele2 AB (publ), Box 62, SE–164 94 Kista, Sverige, senast sju veckor före årsstämman för att förslaget ska finnas med i kallelsen till mötet.

Den här sidan kommer att uppdateras med mer information.