Extra bolagsstämma 2018

Välkommen till extra bolagsstämma 2018

En extra bolagsstämma hålls fredagen den 21 september 2018, klockan 13:00 CEST, på Fotografiska Event & Konferens, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm. Dörrarna öppnas för aktieägare klockan 12:30 CEST.

Aktieägarbrev

Anmälan

Fullmakt

Fusionsdokumentet

Fusionsplan (ENG-SWE)

Integritetspolicy för bolagsstämma

Kallelse

Protokoll

Revisorns yttrande

Styrelsens förslag (ENG-SWE)

Styrelsens redogörelse

Valberedningens motiverade yttrande