Revisorer

Vid årsstämman 2012 beslutades det, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Deloitte AB har utsett den auktoriserade revisorn Thomas Strömberg till huvudansvarig revisor.