IT

IT

Sedan vår första mobila nätverkstjänst till IoTs nuvarande tjänster har vår digitala kunskap växt. Det finns inget som säger att det inte kommer fortsätta så. Våra två team, för utveckling och administration, är en del av en överraskande resa fylld av tekniska utmaningar och innovationsmöjligheter. Det här är platsen att vara på om du tycker har outnyttjad potential i det här fältet.

"Från vår första mobila nätverkstjänsten till IoTs nuvarande tjänster har vår digitala kunskap växt. Det finns inget som säger att det inte kommer fortsätta så"

Våra IT specialister designar, utvecklar och implementerar uppkopplade lösningar. Utöver att vara en one-stop-shop för små och medelstora företag, investerar vi också i nya satsningar som frigör människor, affärer och samhällen. Kan du ta fram en ny applikationsinfrastuktur i sömnen? Välkommen till oss!

Marika Skytte af Sätra, Head of Digital Quality & Operations

My favorite Tele2 value is "Fearless"
Läs Marikas story

Marie-Louise Masreliez, Head of Digital Delivery

The freedom to be awesome
Läs Marie-Louises story