Nätverk

Nätverk

Det är i kärnan av vår verksamhet vi hittar dem, våra ingenjörer - tekniska trollkarlar och produktutveklare. De rör sig bakom kulisserna av vårt nät och ser till att system och strukturer underhålls och utvecklas. Här samlas kvicka hjärnor som utvecklar alla de produkter som befriar våra kunder från alla tänkbara hinder och skapar en sömlös uppkoppling.

Det är i kärnan av vår verksamhet vi hittar dem, våra ingenjörer - tekniska trollkarlar och produktutveklare.

Smarta lösningar måste planeras, designas, tillverkas och testas. Och i slutet av en välsmord livscykel väntar starten på en ny och ännu bättre lösning. Här är platsen där du får chansen att bygga saker, och få saker att rulla på ännu bättre. Kan du se dig själv här?

Stefan Olofsson - The technician who makes sure everything works

The most fun is looking for and identifying disturbances, especially those that are unusual, and where you have to think outside of the box.