Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Efterlevnadsrisker

Efterlevnadsrisk innebär risken för att Tele2 inte lyckas följa alla befintliga juridiska krav som ställs (i exempelvis lagar, förordningar, avtal och riktlinjer).

För Tele2 gäller särskilda telekomkrav som har fastställts av myndigheterna i de länder där vi bedriver verksamhet, samt av EU. Det faktum att de här kraven fortfarande är under utveckling ökar osäkerheten på detta område.

Utöver de juridiska kraven finns det också krav som ställs av våra kunder och av samhället i stort. Tele2 har som mål att följa även dessa krav, och därför har vi tagit fram en uppförandekod (Code of Conduct) som måste undertecknas både av medarbetarna och av de tredje parter som Tele2 tecknar avtal med. Vi ser det också som vår skyldighet att utvärdera hur framgångsrika vi är i det här avseendet, och att identifiera områden där det finns en risk för brister.

Likväl som för de operativa riskerna har den lokala ledningen ansvaret för att säkerställa efterlevnad av de juridiska kraven i sina respektive länder, samt de krav som finns i Tele2s uppförandekod. De centrala funktionerna Group Legal och Corporate Responsibility (CR) är ansvariga för att utfärda riktlinjer, inklusive uppförandekoden, samt för att konsolidera och bedöma relaterade risker utifrån ett koncernperspektiv. Vissa specifika aspekter av efterlevnad utvärderas också av Group Internal Control vid internrevisioner.