Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Operativa risker 

Operativa risker är risker som uppstår under den löpande verksamheten som bedrivs på de marknader där Tele2 verkar.

Det handlar till exempel om risker för: nätverksfel som påverkar leveransen av tjänster, systemfel eller felaktigt tillämpade taxor i faktureringssystemet som påverkar vår förmåga att fakturera kunderna rätt, bedrägerier som orsakar intäktsbortfall eller ökade kostnader, etc.

Ledningen på de olika marknaderna har ansvaret för att identifiera och hantera de operativa riskerna. I många fall får de stöd i det här arbetet av centrala funktioner (som exempelvis Group Security och den centrala Nätverks- & IT-funktionen) som har expertis inom specifika funktionella områden och som också är ansvariga för att utfärda instruktioner och riktlinjer för att minska koncernens totala riskexponering. Den centrala funktionen Group Internal Control genomför dessutom regelbundna granskningar av verksamheten för att bedöma hur lämpliga processerna är, och för att göra ledningen uppmärksam på risker som inte har beaktats eller på ett erforderligt sätt begränsats. Resultatet av de här granskningarna presenteras också för koncernens finanschef och VD, samt för styrelsen genom revisionsutskottet.