Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Aktien

Tele2 ABs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna TEL2 A och TEL2 B.