Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Vårt värdeskapande

Vårt syfte driver vår ambition att på medellång sikt vara den ledande telekomoperatören i Norden och Baltikum. Denna ambition är ett erkännande av styrkan i våra varumärken och vår position på de marknader där vi är verksamma, liksom vår historia av branschledarskap och vår bevisade förmåga att skapa värde för våra kunder, investerare, anställda och samhället.

Hur vi skapar värde

Överlägsen kundupplevelse:

Ge våra kunder vad de vill ha med ett målmedvetet fokus på service och att leverera på den förstklassiga position som Tele2-varumärket har för sitt konvergenserbjudande mellan fast och mobilt.

Bäst aktieägaravkastning i branchen:

En effektiv organisation och verksamhet som tillsammans med en effektiv kapitalallokeringsmodell skapar förutsättningar för en hållbar och attraktiv ersättning till aktie- ägarna.

Högt medarbetarengagemang:

En organisation som ger oss en konkurrensfördel, som motiveras av vårt syfte och vår ambition, och som leds av våra värderingar pålitlig, insiktsdriven och samarbetsinriktad.

Ledande inom hållbarhet:

Att uppnå våra ambitiösa hållbarhetsmål och en hållbarhetsstrategi som är integrerad i vår verksamhet, och som uppfyller kraven från våra intressenter, inklusive kunder, investerare och våra anställda.

Våra marknader

Sverige

Sverige är vår största marknad och vi har en lång historia av innovation och att utmana status quo. Med vår starka varumärkesportfölj och våra ledande fasta och mobila nät, så är vår svenska konsumentverksamhet positionerad för att leverera hållbar tillväxt i nästa fas av konvergens mellan fast och mobilt.

De produkter och tjänster som vi tillhandahåller är i linje med vår vision att ge samhället obegränsade möjligheter. Samtidigt är de en viktig grund för att uppnå vår ambition på medellång sikt. För att serva våra kunder bra och uppnå en hållbar tillväxt så har vi valt en multisegmentstrategi i marknaden. Vi kommer utnyttja all vår kompetens och tekniska utbud för att leverera lösningar och tjänster som gör det möjligt för våra kunder att göra bättre affärer och förbättra sina verksamheter.

Baltikum

I Estland, Lettland och Litauen fokuserar vi på att leverera på vår mer-för-mer-strategi för de mobilcentrerade paket av telefonioch bredbandstjänster som vi tillhandahåller. Vi kommer att fortsätta investera i våra mobilnät, liksom i fasta nät där vi ser en efterfrågan på erbjudanden inom fast-mobil-konvergens.

Våra strategiska möjliggörare

Unika människor och kultur

Vi lägger ett stort ansvar på våra medarbetare och vi utvecklar vår unika kultur för att ge oss en konkurrensfördel och skapa en personalstyrka som är engagerad och kalibrerad mot vår strategi. Vi strävar efter att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsplats som bidrar till vår konkurrensfördel och återspeglar våra kunder och de samhällen där vi verkar.

Tillförlitlig uppkoppling

Som premiumleverantör investerar vi i våra mobila och fasta nätverk för att tillhandahålla snabbare och mer tillförlitliga uppkopplingar. Vår nätverksverksamhet agerar som partner till de kommersiella affärsenheterna och är obevekligt inriktad på våra kunders behov. Genom investeringar i våra nätverk och IT-system så kommer vi att skapa den arkitektur som gör det möjligt för oss att bli ett ledande digitalt telekombolag.

Nästa generations verksamhet

Vi letar ständigt efter nya sätt att leverera till våra konsumentoch företagskunder. Genom att förenkla och effektivisera vår verksamhet och vårt tekniska landskap, samt digitalisera våra processer och kundupplevelser, så kommer vi att skapa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig organisation.