Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

Valberedningen består av Anna Stenberg, utsedd av Kinnevik AB, John Hernander, utsedd av Nordea Fonder, samt Jan Dworsky, utsedd av Swedbank Robur Fonder. De tre aktieägarna representerar gemensamt cirka 45 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktieägare som önskar föreslå kandidater till Tele2 ABs styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till: 

agm@tele2.com 

Eller till bolagsjurist Katarina Areskoug, Tele2 AB (publ), P.O. Box 62, SE 164 94 Kista, Sverige.