Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Valberedning inför kommande årsstämma 2023

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

Valberedningen består av Anna Stenberg, utsedd av Kinnevik, Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder och Viktor Kockberg, utsedd av Nordea Fonder. Valberedningens tre ledamöter har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 39 procent av det totala antalet röster i Tele2.

Aktieägare som önskar föreslå kandidater till Tele2 ABs styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till: 

agm@tele2.com 

Eller till bolagsjurist Katarina Areskoug, Tele2 AB (publ), P.O. Box 62, SE 164 94 Kista, Sverige.