Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Miljoner SEKkv2 2022Helår 2022Helår 2023Helår 2024
Tjänsteintäkter från slutkund4,93719,89920,31020,662
Nettoomsättning6,72227,44127,94728,377
Underliggande EBITDAaL2,47010,17610,64410,930
Rörelseresultat1,2096,6995,6005,971
Utelning per aktie (betald under året, SEK)16.4022.139.559.80
- Varav ordinare utdelning3.406.757.007.50
Capex exklusive spektrum och leasing7833,2823,2903,086

Per den 10 maj, 2022

Ladda ner Excel

 

Vänligen notera att:

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.