Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Konsensusestimat

Miljoner SEKkv4 2023Helår 2023Helår 2024Helår 2025
Tjänsteintäkter från slutkund5 37021 12821 75122 244
Nettoomsättning7 63629 05129 69430 204
Underliggande EBITDAaL2 58710 37210 72811 109
Rörelseresultat1 3525 4015 7916 058
Utelning per aktie (betald under året, SEK)3,406,806,806,90
- Varav ordinare utdelning3,406,806,806,90
Capex exklusive spektrum och leasing1 1623 9803 9313 620

Per den 7 november, 2023

Ladda ner Excel

Vänligen notera att: Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.