Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Konsensusestimat

Miljoner SEKkv2 2024Helår 2024Helår 2025Helår 2026
Tjänsteintäkter från slutkund5 45121 83922 42722 957
Nettoomsättning7 34929 71830 37631 014
Underliggande EBITDAaL2 59410 69911 07711 465
Rörelseresultat1 3815 7256 1626 587
Utelning per aktie (betald under året, SEK)3,456,907,007,15
- Varav ordinare utdelning3,456,907,007,10
Capex exklusive spektrum och leasing9834 0554 0473 547

Per den 8 juli, 2024

Ladda ner Excel

Vänligen notera att: Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.