Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Konsensusestimat

Miljoner SEKkv1 2024Helår 2024Helår 2025Helår 2026
Tjänsteintäkter från slutkund5 29021 79022 28322 895
Nettoomsättning7 21229 76630 36731 011
Underliggande EBITDAaL2 51910 65110 99811 370
Rörelseresultat1 3055 7066 0466 475
Utelning per aktie (betald under året, SEK)0,006,907,007,11
- Varav ordinare utdelning0,006,907,007,10
Capex exklusive spektrum och leasing1 0284 0614 0453 560

Per den 9 april, 2024

Ladda ner Excel

Vänligen notera att: Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.