Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Konsensusestimat

Miljoner SEKkv4 2022Helår 2022Helår 2023Helår 2024
Tjänsteintäkter från slutkund5 12720 08720 67320 970
Nettoomsättning7 35828 00628 81629 250
Underliggande EBITDAaL2 45210 03010 46810 767
Rörelseresultat1 2026 5955 4615 858
Utelning per aktie (betald under året, SEK)3,3619,759,009,75
- Varav ordinare utdelning3,356,756,757,00
Capex exklusive spektrum och leasing1 0223 0173 2783 183

Per den 17 November, 2022

Ladda ner Excel

 

Vänligen notera att: Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.