Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Miljoner SEKkv3 2021Helår 2021Helår 2022Helår 2023
Tjänsteintäkter från slutkund4 85819 27119 56319 880
Nettoomsättning6 65826 79527 21527 586
Underliggande EBITDAaL2 5819 70510 25210 686
Rörelseresultat1 3354 8625 3055 713
Utelning per aktie (betald under året, SEK)3,009,0019,779,09
- Varav ordinare utdelning0,006,006,406,90
Capex exklusive spektrum och leasing7663 1163 3083 249

Per den 5 oktober, 2021

Ladda ner Excel

 

Vänligen notera att:

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.