Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Miljoner SEKkv4 2021Helår 2021Helår 2022Helår 2023
Tjänsteintäkter från slutkund4 89419 34019 66319 943
Nettoomsättning7 04626 80827 22327 560
Underliggande EBITDAaL2 4289 69610 24710 648
Rörelseresultat1 1854 8235 2175 706
Utelning per aktie (betald under året, SEK)3,009,0020,509,24
- Varav ordinare utdelning3,006,006,506,81
Capex exklusive spektrum och leasing9423 0903 3273 293

Per den 11 januari, 2022

Ladda ner Excel

 

Vänligen notera att:

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.