Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Miljoner SEKkv2 2021Helår 2021Helår 2022Helår 2023
Tjänsteintäkter från slutkund4 74819 14019 45419 760
Nettoomsättning6 55126 70127 16327 536
Underliggande EBITDAaL2 2789 61110 12310 560
Rörelseresultat1 2065 2635 9456 465
Utelning per aktie (betald under året, SEK)3,009,009,009,00
- Varav ordinare utdelning3,006,006,406,57
Capex exklusive spektrum och leasing7213 1323 3063 228

Per den 6 maj 2021

Ladda ned Excel

 

Vänligen notera att:

Tele2s Investor Relations-team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.