Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Konsensusestimat

Miljoner SEKkv2 2023Helår 2023Helår 2024Helår 2025
Tjänsteintäkter från slutkund5 16020 86221 23121 672
Nettoomsättning7 06928 95229 37729 749
Underliggande EBITDAaL2 52410 31110 61510 914
Rörelseresultat1 2625 2865 6796 100
Utelning per aktie (betald under året, SEK)3,406,807,077,50
- Varav ordinare utdelning3,406,807,007,25
Capex exklusive spektrum och leasing7883 3413 2443 125

Per den 22 februari, 2023

Ladda ner Excel

Vänligen notera att: Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.