Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Miljoner SEKkv2 2021Helår 2021Helår 2022Helår 2023
Tjänsteintäkter från slutkund4 74119 13519 39319 697
Nettoomsättning6 56126 69827 06627 447
Underliggande EBITDAaL2 2849 59010 10810 426
Rörelseresultat1 2465 3835 9786 529
Utelning per aktie (betald under året, SEK)3,009,009,009,06
- Varav ordinare utdelning3,006,006,406,63
Capex exklusive spektrum och leasing7403 1253 3063 237

Per den 1 juli 2021

Ladda ned Excel

 

Vänligen notera att:

Tele2s Investor Relations-team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.