Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Ersättning

Utestående incitamentsprogram

Tele2 har tre utestående incitamentsprogram, varav ingendera inkluderar styrelsen. Tele2’s incitamentsprogram har inrättats för att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. Tele2 anser att incitamentsprogrammen kommer att stärka lojalitetskänslan och förutsättningarna för bolagets fortsatta krav på lönsamhet samt skapa en möjlighet för de anställda att ta del av bolagets utveckling.

Incitamentprogram 2021-2024 (Eng)

Incitamentprogram 2020-2023 (Eng)

Incitamentprogram 2019-2022 (Eng)

Svenska pensionsstiftelsen