Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsorgan enligt aktiebolagslagen. 

Bolagsstämman utser bolagets styrelse och revisor samt beslutar bland annat om ändringar i bolagsordningen. På bolagsstämman utses styrelsen och företagsrevisor, därutöver beslutas bland annat om förändringar i Bolagsordningen. På bolagsstämman ges aktieägare möjlighet att komma till tals, lägga fram förslag och komma med frågor till styrelsen och koncernchef.