Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Bolagsstämma 2021

Tele2 bolagsstämma 2021 kommer att anordnas genom förhandsröstning och hållas torsdagen den 22 april 2021

Den fortsatta spridningen av COVID-19 är alltjämt svår att bedöma med någon säkerhet. Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen värnar Tele2 om aktieägares hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Förhandsröstning

Tele2 välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman genom förhandsröstning. Aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med ett skriftligt förslag till agm@tele2.com eller till Chefsjurist Stefan Backman, Tele2 AB (publ), Box 62, SE–164 94 Kista, Sverige, senast sju veckor före årsstämman för att förslaget ska finnas med i kallelsen till mötet.

Dokument och länkar

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll - Bilaga 3

Kallelse

Handlingar 

Anmälan 

Formulär för förhandsröstning 

Fullmakt 

Integritetspolicy för bolagsstämma

Inspelade presentationer

Kjell Johnsen, koncern-vd Tele2

Höjdpunkter 2020 och Tele2s prioriteringar framöver.

Carla Smits-Nusteling, Chairwoman of Tele2

En summering av styrelsens jobb under 2020, samt styrelsens förslag för punkt 8, punkt 15, punkt 16 och punkt 17.

Anna Stenberg, Chairman of the Nomination Committee of Tele2

En presentation av valberedningens medlemmar, samt styrelsens förslag till styrelsemedlemmar - punkt 10, punkt 11, punkt 12 (a)-(g) och punkt 13.

Förslag från aktieägare

Från Martin Green

Från Thomas Åhlin