Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Årsstämma 2023

Tele2s årsstämma 2023 kommer att hållas måndagen den 15 maj kl 15.00 i Tele2s lokaler på Torshamnsgatan 17 i Kista, Stockholm.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning). Aktieägare som vill, eller enligt tillämpliga myndighetsföreskrifter eller råd bör undvika folksamlingar ombeds rösta via ombud eller delta i årsstämman genom förhandsröstning.

Mer information om anmälan och deltagande i årsstämman återfinns i kallelsen nedan samt på Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman måste framföra sina förslag skriftligt till agm@tele2.com eller per post till Jurist Katarina Areskoug, Tele2 AB (publ), Box 62, SE 164 94 Kista, Sverige, senast sju veckor innan årsstämman för att ärendet ska kunna inkluderas i kallelsen till stämman.

Stämmoprotokoll
Kallelse
Handlingar
Anmälan
Formulär för förhandsröstning 
Fullmakt
Revisorsintyg ersättning ledande befattningshavare

Förslag från aktieägare

Från Martin Green