Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Årsstämma 2022

Tele2s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 28 april 2022 klockan 15.00 i Tele2s lokaler på Torshamnsgatan 17 (entré via Hans Werthéns gata 19) i Kista i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 14.40.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning). För att årsstämman ska kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt serveras inte någon förtäring på stämman. Aktieägare som vill, eller enligt tillämpliga myndighetsföreskrifter eller råd bör undvika folksamlingar ombeds rösta via ombud eller delta i årsstämman genom förhandsröstning.

Mer information om anmälan och deltagande i årsstämman återfinns i kallelsen nedan samt på Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Aktieägare som önskat fått ett ärende behandlat på årsstämman måste ha skickat en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska ha varit styrelsen tillhanda 10 mars 2022.

Stämmoprotokoll
Kallelse
Handlingar
Anmälan
Formulär för förhandsröstning 
Fullmakt 
Revisorsintyg Ersättning Ledande Befattningshavare

Förslag från aktieägare

Från Martin Green