Konsensusestimat

Miljoner SEKKv2 2019Helår 2019Helår 2020Helår 2021
 Tjänsteintäkter från slutkund 5 396 21 568 21 814 22 214
 Nettoomsättning 7 409 29 941 30 300 30 748
 Underliggande EBITDA exklusive IFRS 16 2 357 9 631 10 098 10 598
 Rörelseresultat 1 294 5 281 6 119 6 721
 Utelning per aktie (betalt under året, SEK) n/a 7,78 5,25 6,03
      Varav ordinarie utdelning n/a 4,40 4,80 5,50
 Capex exklusive spektrum, pro forma* 716 3 060 3 250 3 271

Per den 14 maj, 2019

 

Ladda ned Excel

 

Vänligen notera att: 

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.