Konsensusestimat

Miljoner SEKKv2 2020Helår 2020Helår 2021Helår 2022
 Tjänsteintäkter från slutkund 4 868 19 699 19 914 20 122
 Nettoomsättning 6 485 27 026 27 417 27 742
 Underliggande EBITDAaL 2 170 9 256 9 799 10 336
 Rörelseresultat 1 125 5 034 5 809 6 363
 Utdelning per aktie (betald under året, SEK) 2,75 9,00 8,25 8,75
      - Varav ordinarie utdelning 2,75 5,50 6,00 6,50
 Capex exklusive spektrum och leasing 566 2 540 3 056 3 033

Per den 6 juli, 2020

 

Ladda ned Excel

 

Vänligen notera att: 

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.