Konsensusestimat

Miljoner SEKKv4 2019Helår 2019Helår 2020Helår 2021
 Tjänsteintäkter från slutkund 5 163 20 403 20 608 20 764
 Nettoomsättning 7 306 27 703 27 983 28 315
 Underliggande EBITDA exklusive IFRS 16 2 329 9 312 9 786 10 227
 Rörelseresultat 1 232 4 089 5 743 6 400
 Utelning per aktie (betalt under året, SEK) 2,20 10,40 9,40 8,10
      Varav ordinarie utdelning 2,20 4,40 5,00 5,50
 Capex exklusive spektrum och leasing 771 2 469 3 000 3 007

Per den 12 november, 2019

 

Ladda ned Excel

 

Vänligen notera att: 

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.