Konsensusestimat


Miljoner SEKKv3 2018Helår 2018Helår 2019Helår 2020
Mobila tjänsteintäkter från slutkund 3 641 14 257 14 773 15 301
Nettoomsättning 6 415 25 946 26 286 26 763
Justerad EBITDA 1 861 7 077 7 334 7 539
Rörelseresultat 1 168 4 254 4 877 5 154
EPS (i SEK) 1,17 4,06 5,58 6,44
DPS (i SEK) n/a 4,45 5,25 5,66
CapEx 563 2 292 2 477 2 459

Per den 15 augusti 2018


Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.