Konsensusestimat

Miljoner SEKKv4 2019Helår 2019Helår 2020Helår 2021
 Tjänsteintäkter från slutkund 5 154 20 402 20 601 20 669
 Nettoomsättning 7 287 27 675 27 882 28 104
 Underliggande EBITDA exklusive IFRS 16 2 314 9 294 9 788 10 249
 Rörelseresultat 1 214 4 083 5 636 6 244
 Utelning per aktie (betalt under året, SEK) 2,20 10,40 9,00 8,00
      - Varav ordinarie utdelning 2,20 4,40 5,00 5,82
 Capex exklusive spektrum och leasing 769 2 449 2 940 3 007

Per den 13 januari, 2020

 

Ladda ned Excel

 

Vänligen notera att: 

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.