Konsensusestimat

Miljoner SEKKv2 2019Helår 2019Helår 2020Helår 2021
 Tjänsteintäkter från slutkund 5 095 20 348 20 471 20 676
 Nettoomsättning 6 907 27 848 28 108 28 397
 Underliggande EBITDA exklusive IFRS 16 2 232 9 187 9 609 10 070
 Rörelseresultat 1 199 4 872 5 515 6 184
 Utelning per aktie (betalt under året, SEK) 2,20 9,40 6,95 6,11
      Varav ordinarie utdelning 2,20 4,40 4,84 5,50
 Capex exklusive spektrum och leasing 587 2 701 3 031 2 984

Per den 8 juli, 2019

 

Ladda ned Excel

 

Vänligen notera att: 

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.