Konsensusestimat

Miljoner SEKKv3 2020Helår 2020Helår 2021Helår 2022
 Tjänsteintäkter från slutkund 4 912 19 633 19 794 19 981
 Nettoomsättning 6 719 27 214 27 462 27 761
 Underliggande EBITDAaL 2 496 9 369 9 896 10 397
 Rörelseresultat 1 418 5 094 5 674 6 303
 Utdelning per aktie (betald under året, SEK) 0,00 9,00 7,85 8,45
      - Varav ordinarie utdelning 0,00 5,50 6,00 6,50
 Capex exklusive spektrum och leasing 673 2 694 3 139 3 063

Per den 19 Augusti, 2020

 

Ladda ned Excel

 

Vänligen notera att: 

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.