Konsensusestimat


Miljoner SEKKv1 2019Helår 2019Helår 2020Helår 2021
 Tjänsteintäkter från slutkund 5 340 21 611 21 871 22 151
 Nettoomsättning 7 319 30 139 30 499 30 961
 Justerad EBITDA 2 223 9 445 9 930 10 392
 Rörelseresultat 1 153 5 080 5 878 6 524
 Utelning per aktie (betalt under året, SEK) n/a 7,66 7,67 7,75
      Varav ordinarie utdelning n/a 4,40 5,06 6,00
 Capex exklusive spektrum, pro forma* 702 3 051 3 215 3 250

Per den 11 april, 2019

 

Ladda ned Excel

 

Vänligen notera att: 

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.