Konsensusestimat

Miljoner SEKKv3 2019Helår 2019Helår 2020Helår 2021
 Tjänsteintäkter från slutkund 5 092 20 341 20 510 20 725
 Nettoomsättning 6 800 27 637 27 830 28 158
 Underliggande EBITDA exklusive IFRS 16 2 460 9 259 9 713 10 157
 Rörelseresultat 1 362 4 105 5 489 6 139
 Utelning per aktie (betalt under året, SEK) 6,00 10,40 7,99 7,50
      Varav ordinarie utdelning 0,00 4,40 4,93 5,60
 Capex exklusive spektrum och leasing 690 2 716 2 914 3 023

Per den 8 oktober, 2019

 

Ladda ned Excel

 

Vänligen notera att: 

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.