Konsensusestimat

Miljoner SEKKv1 2020Helår 2020Helår 2021Helår 2022
 Tjänsteintäkter från slutkund 4 932 20 033 20 121 20 351
 Nettoomsättning 6 778 27 815 28 029 28 380
 Underliggande EBITDAaL 2 356 9 721 10 234 10 701
 Rörelseresultat 1 366 5 428 6 019 6 447
 Utelning per aktie (betalt under året, SEK) 0,00 9,00 7,70 7,58
      - Varav ordinarie utdelning 0,00 5,50 6,00 6,50
 Capex exklusive spektrum och leasing 656 2 809 3 065 3 083

Per den 3 mars, 2020

 

Ladda ned Excel

 

Vänligen notera att: 

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.