Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Finansiell översikt

Ladda ner underliggande Excel
SEK million 2017 2018 2019
CONTINUING OPERATIONS
Revenue 19 780 21 775 27 659
Underlying EBITDA 5 723 6 386 10 525
Operating profit 3 472 3 291 4 024
Profit after financial items 3 168 2 919 3 579
Net profit 2 434 1 108 2 601
Key ratios
Underlying EBITDA margin, % 29% 29% 38%
Operating profit/loss margin, % 18% 15% 15%
Value per share (SEK)
Net profit 4,84 2,09 3,78
Net profit, after dilution 4,81 2,07 3,77
TOTAL OPERATIONS
Equity 17 132 36 362 34 805
Total assets 39 724 82 644 79 784
Cash flow from operating activities 5 732 5 160 9 716
Additions to intangible and tangible assets 3 213 3 403 3 607
Value per share (SEK)
Net profit/loss 0,38 1,61 7,28
Net profit/loss, after dilution 0,38 1,60 7,24
Dividend, ordinary - paid in year 5,23 4,00 4,40
Market price at closing day 100,80 112,95 135,85