Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. 22 apr, 2019 21:09 CETRapport

  Excelfil anpassad för IFRS 16

 2. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har som en av flera aktörer framgångsrikt deltagit i det internationella forskningsprojektet “SooGreen”. Syftet var att minska energiförbrukningen i mobilnätet, och som en del av projektet har Tele2 lyckats minska elförbrukningen med 2,3 GWh per år.

 3. 2 apr, 2019 8:01 CETPressmeddelande

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  Aktieägarna i Tele2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 15.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, Stockholm.

 4. Stockholm – Inför årsstämman 2019 i Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) föreslår valberedningen val av nuvarande styrelseledamoten Carla Smits-Nusteling till ny styrelseordförande, istället för Georgi Ganev som föreslås för omval som styrelseledamot. Vidare rekommenderar valberedningen att styrelsen utser Andrew Barron till vice styrelseordförande och föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter med undantag för Sofia Arhall Bergendorff och Eamonn O’Hare som avböjt omval.

 5. Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag mottagit besked att Skatteverket nekar bolaget ett avdrag för en tidigare valutakursförlust på ett lån till ett koncernbolag i Kazakstan. Tele2 kommer att överklaga beslutet.

 6. 1 apr, 2019 15:50 CETPressmeddelande

  Tele2 lämnar Form 20-F för 2018 till SEC

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag lämnat Form 20-F för 2018 till den amerikanska finansinspektionen, U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”).

 7. 1 apr, 2019 8:48 CETRapport

  Årsredovisning 2018

 8. 1 apr, 2019 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2s framgångsrika hållbarhetsarbete under 2018

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag publicerat företagets hållbarhetsrapport för 2018 på www.tele2.com. Rapporten belyser flera viktiga framsteg och utgör en stark grund för Tele2s hållbarbete framåt under bolagets integrationsresa efter sammanslagningen med Com Hem. 

 9. 1 apr, 2019 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2s Årsredovisning 2018

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag publicerat årsredovisningen för 2018, som nu finns tillgänglig på www.tele2.com.

 10. 29 mar, 2019 14:14 CETRapport

  Tele2 Nederländerna Finansiella nyckeltal 2018

 11. 29 mar, 2019 14:00 CETPressmeddelande

  Rättelse: Förändring av antalet röster i Tele2

 12. 29 mar, 2019 8:00 CETPressmeddelande

  Förändring i antalet röster i Tele2

  Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet röster i Tele2 har minskat.

 13. Stockholm – Onsdagen den 24 april 2019 offentliggör Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) resultatet för det första kvartalet 2019. Presentation framförs av Anders Nilsson, vd, Mikael Larsson, finanschef, Samuel Skott, chef för konsumentmarknaden i Sverige, samt Erik Strandin Pers, IR-chef.  

 14. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) presenterar nästa steg för företagets nätorganisationer. De nuvarande organisationerna för fastnät och mobilnät kommer från 1 april slås samman till en affärsenhet kallad “Teknik”, och ledas av Thomas Helbo, idag chef för fastnät på Tele2.

 15. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B): Tele2 IoT har tecknat avtal med Forum och skall nu förse alla deras affärsområden med managerade M2M-tjänster.

 16. 13 feb, 2019 7:21 CETRapport

  Delårsrapport Q4 2018

 17. 13 feb, 2019 7:00 CETPressmeddelande

  Bokslutskommuniké 2018

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet och helåret 2018.

 18. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) justerar tidigare rapporterad nettoomsättning för samägda företag, vilket resulterar i 599 miljoner kronor minskad nettoomsättning för helåret 2017, samt 441 miljoner kronor minskad nettoomsättning för de första nio månaderna 2018. Omräkningen har ingen effekt på resultat eller kassaflöde.

 19. Stockholm – Onsdagen den 13 februari 2019 offentliggör Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) resultatet för det fjärde kvartalet 2018. Presentation framförs av Anders Nilsson, vd, Mikael Larsson, finanschef, Samuel Skott, chef för konsumentmarknaden i Sverige, samt Erik Strandin Pers, IR-chef.

 20. 22 jan, 2019 7:59 CETRapport

  New reporting structure & Pro forma financials