Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) placeras på 35:e plats bland över 3 500 bolag i Equileaps ”2019 Gender Equality Global Ranking & Report”. Därmed rankas Tele2 näst högst bland samtliga svenska bolag och tredje högst bland telekombolag globalt.

 2. 30 sep, 2019 13:00 CETPressmeddelande

  Förändring av antalet röster i Tele2

  Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet röster i Tele2 har minskat.

 3. Stockholm – Tele2 ABs (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) hållbarhetsarbete får toppresultat bland svenska Large Cap-bolag i den nya rapporten ”Walking the Talk” från Mistra Center for Sustainable Research (Misum) vid Handelshögskolan i Stockholm. Tele2 fick högst poäng bland svenska teknik- och telekombolag inom ”walk”-kategorin.

 4. Stockholm – Torsdagen den 17 oktober 2019 offentliggör Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) resultatet för det tredje kvartalet 2019. Presentation framförs av Anders Nilsson, vd, Mikael Larsson, finanschef, Samuel Skott, chef för konsumentmarknaden i Sverige, samt Marcus Lindberg, IR-chef. 

 5. Stockholm – Tom Craig slutar idag som chef för svenska företagsmarknaden (EVP Sweden Business) på Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) för att spendera tid med sin familj. Fredrik Stenberg, verksamhetsutvecklingschef (EVP Transformation & Operational Excellence), blir tillförordnad chef för svenska företagsmarknaden.

 6. Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att bolaget genom att inlämna en så kallad Form 15F avregistrerar sig från den amerikanska finansinspektionen, United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

 7. Stockholm – Efter Tele2 ABs (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) internationella konsolidering för ett starkare fokus på Sverige och Baltikum, kommer nu Guillaume van Gaver, Executive Vice President International Markets, lämna Tele2 den 15 september 2019.  

 8. 22 aug, 2019 13:30 CETPressmeddelande

  Beslut vid extra bolagsstämma i Tele2

  Stockholm - Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens extra bolagsstämma röstade för att stödja styrelsens förslag avseende extra utdelning om 6,00 kronor per aktie.

 9. 17 jul, 2019 7:00 CETRapport

  Delårsrapport Q2 2019

 10. 17 jul, 2019 7:00 CETPressmeddelande

  Delårsrapport andra kvartalet 2019

  Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2019.

 11. 17 jul, 2019 7:00 CETPressmeddelande

  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  Aktieägarna i Tele2 AB (publ), org.nr 556410-8917, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma på torsdagen den 22 augusti 2019 klockan 13.00 i Tele2s lokaler på Torshamnsgatan 17 i Kista, Stockholm.

 12. Under sommarmånaderna ökar svenskarnas datatrafik som mest. Det syns när Tele2 sammanställt datatrafiken för både privat- och företagskunder de senaste åren, och under 2018 surfade kunderna som mest under juli. För att ge bäst förutsättningar till en uppkopplad semester delar Tele2 med sig av några användbara tips.

 13. 1 jul, 2019 15:00 CETPressmeddelande

  Tele2 utför översyn av mobilnätet

  Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) ser allvarligt på de driftstörningar som påverkat mobilnätet de senare tolv månaderna. Som en följd av detta initierar Tele2 nu en omfattande nätöversyn med högsta prioritet. Detta innebär en detaljgranskning av nätverkskomponenter och infrastruktur för att minimera antalet potentiella avvikelser och säkerställa att Tele2 har det mest pålitliga mobilnätet.

 14. Stockholm – Den 28 juni slutförde Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) försäljningen av dess ägarandel i samriskbolaget i Kazakstan till Kazakhtelecom. Tele2s styrelse avser kalla aktieägare till en extra bolagsstämma den 22 augusti 2019, för att rösta om en extrautdelning kopplad till nettoersättningen från försäljningarna i Kazakstan och Nederländerna.

 15. Stockholm – Onsdagen den 17 juli 2019 offentliggör Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) resultatet för det andra kvartalet 2019. Presentation framförs av Anders Nilsson, vd, Mikael Larsson, finanschef, Samuel Skott, chef för konsumentmarknaden i Sverige, samt Marcus Lindberg, IR-chef. 

 16. 11 jun, 2019 8:00 CETPressmeddelande

  Greg Lensch utsedd till ny VD för Tele2 IoT

  Stockholm – Tele2 AB (“Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A and TEL2 B): Greg Lensch kommer att ta över som ny VD för Tele2 IoT från och med idag, den 11 Juni. Han ersätter Johan Ragnevad, som har varit tillförordnad sedan 12 April. Johan kommer att fortsätt i sin roll som Strategy Director på Tele2 IoT.

 17. Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag skrivit avtal med operatören Bite om bildande av ett gemensamt bolag för nätdelning i Lettland och Litauen. Partnerskapet innefattar gemensam infrastruktur i nuvarande nätverk, delning av spektrum samt framtida utbyggnad av 5G.

 18. 31 maj, 2019 18:00 CETPressmeddelande

  Tele2 säljer sin verksamhet i Kroatien

  Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har ingått en överenskommelse om att sälja bolagets verksamhet i Kroatien till United Group för ett företagsvärde om 220 miljoner euro (idag cirka 2 340 miljoner kronor). Transaktionen gör det möjligt för Tele2 att realisera värde från den framgångsrika verksamheten i Kroatien och fortsätta driva bolagets strategi med fokus på Östersjöregionen. Transaktionen förväntas slutföras innan slutet av år 2019 och är föremål för regulatoriskt godkännande. 

 19. Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag kommit överens med Kazakhtelecom om priset för bolagets aktieandel i samriskbolaget mellan Tele2 och Kazakhtelecom (”samriskbolaget”). Nettoersättning till Tele2, efter avdrag för rådande tilläggsköpeskilling, blir 169 miljoner dollar (cirka 1,6 miljarder kronor). Tele2 kommer därtill erhålla full återbetalning av sitt aktieägarlån om 80 miljarder kazakstanska tenge (cirka 2,1 miljarder kronor). Transaktionen väntas stängas i slutet av juni.

 20. 6 maj, 2019 17:03 CETPressmeddelande

  Årsstämma 2019

  Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.