Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. Stockholm – Tele2 AB (“Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) Tele2 IoT hjälper det finländska företaget 9Solutions att säkerställa funktionaliteten i deras tjänster till hälsovården under exceptionella omständigheter. Tele2 IoT kommer att hjälpa 9Solutions att erbjuda Nurse Call Lite, som är ett kommunikationsverktyg för medicinsk personal inom hälsovården.

 2. 26 mar, 2020 8:30 CETRapport

  Årsredovisning 2019

 3. 26 mar, 2020 8:30 CETPressmeddelande

  Tele2s Årsredovisning 2019

  Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag publicerat årsredovisningen för 2019, som nu finns tillgänglig på www.tele2.com.

 4. Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag publicerat dess Hållbarhetsrapport 2019 på www.tele2.com. Rapporten tydliggör hur hållbarhet har varit en nyckelaspekt under ett väldigt händelserikt och omformande 2019. Tele2 är nu redo att leva upp till löftet om att leda inom hållbarhet.

 5. Stockholm – I början av 2019 beslutade Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) sig för att utmana det rådande läget i telekomsektorn genom att uppnå en jämn könsfördelning i den svenska organisationen till år 2023. Under året initierades en rad långsiktiga projekt, vilket bland annat resulterade i 63 procent kvinnliga nyrekryteringar.

 6. Stockholm –Elisa, en finsk pionjär inom telekommunikation och digitala tjänster, och den svenska telekomutmanaren Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har inlett ett samarbete som möjliggör effektivare hantering av kommunikationslösningar för de båda företagens kunder i Norden.

 7. 3 mar, 2020 13:30 CETPressmeddelande

  Tele2 slutför försäljningen i Kroatien

  Stockholm – Idag slutförde Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) försäljningen av bolagets verksamhet i Kroatien till United Group.

 8. 28 feb, 2020 16:30 CETPressmeddelande

  Förändring av antalet röster i Tele2

  Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet röster i Tele2 har minskat.

 9. 3 feb, 2020 7:00 CETPressmeddelande

  Bokslutskommuniké 2019

  Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för helåret och fjärde kvartalet 2019.

 10. 3 feb, 2020 7:00 CETRapport

  Delårsrapport Q4 2019

 11. Stockholm – Kroatiska konkurrensmyndigheten har meddelat Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och United Group beslutet att godkänna försäljningen av Tele2 Kroatien till United Group. Tele2 inväntar nu publiceringen av det formella godkännandet.

 12. 16 jan, 2020 9:00 CETRapport

  Rapportstruktur & klassificering av intäkter

 13. Stockholm – Måndagen den 3 februari 2020 offentliggör Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2019. Presentationen görs av Anders Nilsson, vd, Mikael Larsson, finanschef, Samuel Skott, kommersiell chef, samt Marcus Lindberg, IR-chef.  

 14. Nu räknas dagarna på det sista året av 2010-talet och Tele2 släpper sin återkommande årskrönika, som sammanfattar hur svenskarna har surfat under decenniets sista år. Precis som i fjol syns en ökning av mobilsurfen då datatrafiken i Tele2s nät har ökat med 18 procent 2019. Året präglas av sommarsurf, svenska sportframgångar och politik. Första plats som årets surfkommun är Norsjö.

 15. För tredje året i rad har Tele2 IoT kvalificerats som en global nischspelare i Gartners ”Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide.

 16. Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag förändringar i bolagets ledning. Koncernens modell för bolagsstyrning har vidareutvecklats för att sätta ytterligare fokus på snabbhet, enkelhet och ansvarstagande. Från och med idag har Tele2 en koncernledning, Group Leadership Team, som kompletteras av en bredare ledningsgrupp, Business Leadership Team, som genomför Tele2s strategi. I linje med dessa förändringar justerar Tele2 nu även sin rapporteringsstruktur.

 17. Stockholm – Kroatiska konkurrensmyndigheten har idag meddelat att den inleder en Fas II-undersökning av Tele2 ABs (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) försäljning av Tele2 Kroatien till United Group. Transaktionen förväntas slutföras H1 2020 och är föremål för regulatoriskt godkännande.

 18. Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) förlänger åtagandet i branschorganisationen NGMN. Thomas Helbo, chef för Tele2s teknikorganisation, tillträder rollen som ny styrelsemedlem vid sidan av företagsledare från världens största telekomoperatörer.

 19. 17 okt, 2019 7:00 CETRapport

  Delårsrapport Q3 2019

 20. 17 okt, 2019 7:00 CETPressmeddelande

  Delårsrapport tredje kvartalet 2019

  Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2019.