Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), meddelar idag att Stina Andersson, strategi- och affärsutvecklingschef, kommer att lämna Tele2 i samband med att sammanslagningen med Com Hem slutförs.

 2. S&P Global Ratings har tilldelat Tele2 AB (“Tele2”) det preliminära kreditbetyget ”BBB” med stabila utsikter som långfristig emittent, avseende den pågående fusionen med Com Hem.

 3. 30 aug, 2018 11:53 CETRapport

  DNB Nordic TMT Conference

 4. Inför extra bolagsstämman i Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) den 21 september 2018 som ska besluta om den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem Holding AB (Com Hem), föreslår Tele2s valberedning val av de nuvarande Com Hem-styrelseledamöterna Andrew Barron och Eva Lindqvist till nya styrelseledamöter i Tele2 från det att fusionen av Tele2 och Com Hem har registrerats av Bolagsverket. Valberedningen föreslår även val av Lars-Åke Norling till ny styrelseledamot från det att bolagsstämman väljer in honom i styrelsen.

 5. 29 aug, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  Aktieägarna i Tele2 AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 september 2018 klockan 13.00 på Fotografiska Event & Konferens, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm.

 6. 10 aug, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 AB: Förändring i valberedningen

  Kinnevik AB har utsett Georgi Ganev till medlem av Tele2 AB:s (Tele2) (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) valberedning istället för Cristina Stenbeck.

 7. 18 jul, 2018 7:17 CETRapport

  Delårsrapport Q2 2018

 8. 18 jul, 2018 7:00 CETPressmeddelande

  Delårsrapport andra kvartalet 2018

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisar idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2018.

 9. Presentationen framförs av: Allison Kirkby, vd, Lars Nordmark, finanschef, och Erik Strandin Pers, IR-chef.

 10. 10 jul, 2018 8:09 CETRapport

  Sammanfattning av omreviderade finansiella rapporter

 11. Stockholm – En omrevision av Tele2 AB:s (Tele2), (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) finansiella rapporter, avsedda att inkluderas i fusionsdokumenten som inlämnas till Finansinspektion respektive U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”), har slutförts. I samband med omrevisionen gör Tele2 vissa justeringar i de finansiella rapporterna för helåren 2015-2017, samt för första kvartalet 2018. Tele2 förväntar sig inte att justeringarna kommer att få en negativ inverkan på dess finansiella guidning för helåret eller på potentiella framtida utdelningar eller aktieåterköp. Fusionen med Com Hem förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2018.

 12. 6 jul, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 AB: Valberedning sammankallad

  I enlighet med beslutet vid årsstämman 2018 har Cristina Stenbeck, representant för Kinnevik AB, sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna i Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B).

 13. Efter ett framgångsrikt samarbete med Microsoft stoltserar nu Tele2 som den första svenska operatören med stöd för den nya eSIM-tekniken för Windows-baserade enheter. Laptops och surfplattor med eSIM kommer att kunna ansluta till internet var som helst, utan extra hårdvara, direkt genom applikationen Mobile Plans i Windows 10.

 14. I samarbete med ECPAT grundar nu Tele2 och fyra andra svenska operatörer Telekomkoalitionen, som ska arbeta för att förebygga och hindra förövare i medlemmarnas nät. Det här är en viktig milstolpe i Tele2s långsiktiga Child Protection-engagemang.

 15. Tele2s årliga undersökning visar att mer än hälften av alla barn har sett något otäckt på internet, och att många har blivit kontaktade av okända vuxna. Barn med föräldrar som engagerar sig i deras internetanvändning pratar i högre utsträckning med någon om de upplever något otäckt. 

 16. Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B): EU-kommissionen har idag meddelat att den inleder en Fas II-undersökning av sammanslagningen mellan Tele2 Nederländerna (Tele2 NL) och T-Mobile Nederländerna (TMNL). Beslutet var väntat och ligger i linje med den tidsuppskattning som tidigare kommunicerats av Tele2 NL och TMNL, med slutförd transaktion under andra halvåret 2018.

 17. 21 maj, 2018 17:30 CETPressmeddelande

  Årsstämma 2018

  Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.