Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Styrelseutskott- och kommittéer

= Styrelseordförande = Ordförande = Medlem
Carla Smits-Nusteling
Carla Smits-Nusteling
Styrelseordförande
Revision: Medlem
Andrew Barron
Andrew Barron
Ersättning: Ordförande
Anders Björkman
Anders Björkman
Ersättning: Medlem
Georgi Ganev
Georgi Ganev
Valberedning: Ordförande
Cynthia Gordon
Cynthia Gordon
Revision: Medlem
Eva Lindqvist
Eva Lindqvist
Revision: Ordförande
Lars-Åke Norling
Lars-Åke Norling
Revision: Medlem
Ersättning: Medlem
John Hernander
John Hernander
Valberedning: Medlem
Hans Ek
Hans Ek
Valberedning: Medlem