Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2018 sammankallade Cristina Stenbeck, som representant för Kinnevik AB, en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna i Tele2 AB. De tre aktieägarna representerade då gemensamt cirka 52 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Kinnevik AB har efter det utsett Georgi Ganev till medlem av valberedningen istället för Cristina Stenbeck.

Valberedningen består idag av: Georgi Ganev, ordförande, utsedd av Kinnevik AB, John Hernander, utsedd av Nordea Fonder, samt Hans Ek, utsedd av SEB Investment Management AB.

Aktieägare som önskar föreslå kandidater till Tele2 ABs styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till: 

agm@tele2.com 

Eller till bolagsjurist Katarina Areskoug, Tele2 AB (publ), P.O. Box 62, SE 164 94 Kista, Sverige.