Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen feb 17 2006, 6:24 AM CET

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

Stockholm - fredagen den 17 februari 2006 - Tele2 AB ("Tele2") (Stockholmsbörsen: TEL2A
och TEL2B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, redovisade i dag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2005.
 
- EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till 1 602 (1 772) Mkr*
- EBITDA för mobiltelefoni i Sverige ökade med 17% till 755 (648) Mkr i fjärde kvartalet
- Nettoomsättningen i Ryssland växte med 126% till 379 (168) Mkr i fjärde kvartalet
- Nettoomsättningen för helåret 2005 ökade med 16% till
49 943 (43 033) Mkr
- Årets resultat uppgick till 2 341 (3 428) Mkr
- Vinsten per aktie för helåret uppgick till 5,29 (7,73) kronor
- Under 2005 mer än fördubblades antalet bredbandskunder till 1,2 miljoner, och bredbandsomsättningen ökade med 80% till över 3 miljarder kronor
- Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 1,75 (1,67) kronor
 
* EBITDA för fjärde kvartalet 2005 och fjärde kvartalet 2004 inkluderar jämförelsestörande poster om 137 respektive 300 Mkr (se Not 1, 2)
 
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:

"För Tele2s del kännetecknades 2005 av betydande förändringar. Vi fortsatte att prestera en god tillväxt - omsättningen ökade med 16% till nära 50 miljarder kronor. Trots våra offensiva satsningar inom ADSL och mobiltelefoni under året, kan vi rapportera en oförändrad EBITDA. Samtidigt har vår affärsmodell utvecklats med förvärv, integration, nya produktlanseringar och ett ökat fokus på korsförsäljning. Allt detta för att förstärka Tele2s position som ledande alternativ telekomoperatör i Europa.

Vi har tydligt stakat ut vår strategi för bredband, nämligen att återförsälja, förvärva, bygga eller teckna  infrastruktursamarbete. Implementeringen av vår strategi har varit framgångsrik under året och vi erbjuder nu bredband i 13 europeiska länder till 1,2 miljoner kunder, vilket är en ökning med över 100% under året.

Vårt produktutbud utökades med bland annat det fasta abonnemanget i Sverige, vilket har minskat kundomsättningen i Sverige, och mobiltelefoni i Frankrike. Kundomsättningsutvecklingen i kontinentaleuropa är inte tillfredsställande, men åtgärder såsom det fasta abonnemanget och korsförsäljningsmöjligheter ger förhoppningar om en stabilisering. Vi har även meddelat att vi
utträder ur en del fasttelefonimarknader, såsom Finland, Storbritannien, Irland och de baltiska staterna, då vi ser att pengarna kan användas effektivare på andra marknader.

Under det fjärde kvartalet 2005 hade vi ett imponerande kundintag i marknadsområdet Baltikum & Ryssland, vilket inkluderar Kroatien, om över 1 miljon kunder och dessa verksamheter fortsätter att på alla sätt visa en stark utveckling. Centraleuropa fortsätter att visa goda resultat och marknadsområdets EBITDA ökade med 100% jämfört med fjärde kvartalet 2004. Vår franska mobilverksamhet hade över 110 000 kunder vid slutet av kvartalet och vi är optimistiska vad gäller ytterligare MVNO-möjligheter i Europa under 2006. Synergierna och de finansiella målen vi förväntar oss av att integrera Versatel och Comunitel i Tele2 realiseras enligt plan. Vi ser fram emot att dra nytta av de förvärvade kunskaperna på våra andra marknader. Utöver att sälja vår fasttelefoniverksamhet i Storbritannien har vi i fjärde kvartalet 2005, på grund av den konkurrensutsatta
marknaden för Alpha Telecoms produkter, gjort en nedskrivning om 263 Mkr av Alpha Telecom, vilket återspeglas i vårt rörelseresultat

I Italien började vi bygga ut bredband under hösten. Utvecklingen har gått bättre än väntat och förhoppningarna på vår italienska bredbandssatsning är höga. I Frankrike har bredbandssatsningen däremot försenats på grund av den oförutsedda tekniska komplexiteten i implementeringen. Vi har vidtagit åtgärder för att lösa dessa problem och förväntar oss att kunna lansera våra produkter i Frankrike tidigast under andra kvartalet 2006.

Vi har i denna kvartalsrapport tagit ytterligare steg för att förbättra transparensen och öka förståelsen för vårt bolag i och med att vi nu rapporterar Ryssland separat och bredband per marknadsområde.

Styrelsen har beslutat att föreslå en utdelning om 1,75 kronor per aktie, en ökning om 5%. Med detta meddelar styrelsen att man fortsätter att se Tele2 som ett tillväxtbolag, samtidigt som man vill behålla balansen mellan tillväxt, kassaflöde och lönsamhet."
 
 
Kontaktpersoner:

Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: + 46 (0)8 5626 4000
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB

Håkan Zadler, Telefon: + 46 (0)8 5626 4000
Finansdirektör, Tele2 AB

Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Lena Krauss, Telefon: + 46 (0)8 5620 0045
Investerarfrågor
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har över 30 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.