Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen feb 12 2008, 6:00 AM CET

Bokslutskommuniké 2007

Stockholm - tisdagen den 12 februari 2008 - Tele2 AB ("Tele2") (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet samt helåret 2007
Nettoomsättningen exklusive sålda verksamheter uppgick till 10 447 (9 731) Mkr under fjärde kvartalet, en ökning med 7 procent
 
EBITDA exklusive sålda verksamheter för fjärde kvartalet 2007 ökade med 4 procent till 1 564 (1 506) Mkr
 
EBIT exklusive sålda verksamheter för fjärde kvartalet 2007 uppgick till 247 (708) Mkr inklusive engångseffekter på -328 (50) Mkr (se not 1 och 2)
 
Nettoomsättningen exklusive sålda verksamheter ökade under helåret 2007 med 9 procent till 40 313 (37 113) Mkr. Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter 2) ökade under helåret 2007 med en procent till 43 420 (43 098) Mkr
 
Resultatet för kvarvarande verksamheter uppgick under helåret 2007 till -302 (-1 003) Mkr
 
Resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick under helåret 2007 till -0,45 (-1,98) kronor
 
Tele2s nettoskuld minskade under året och uppgick till 5 198 (15 311) Mkr mot slutet av 2007, en minskning med 66 procent
 
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 3,15 (1,83) kronor per aktie. Styrelsen föreslår även en extrautdelning på 4.70 kronor tillsammans med bemyndigandet att köpa upp till 10 procent av aktierna i bolaget
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:
 
"2007 var ett spännande år som dominarades av den framgångsrika omstruktureringen av Tele2 tillsammans med den starka operativa utvecklingen inom den mobila kärnverksamheten. Östeuropa och Sverige har fortlöpande framhävts som bäst i klassen och vi är naturligtvis nöjda med att Tele2s rörelse i dessa länder avslutade året på topp.
 
När vi blickar in i 2008, ser vi mer av samma positiva utveckling. Omstruktureringsprocessen kommer att fortsätta. Det finns fortfarande behov av att se över organisationens storlek så att vi koncentrerar våra resurser till de områden som uppvisar bäst lönsamhet.
 
Under fjärde kvartalet 2007 erhöll Tele2 17 nya regionala GSM 1800 licenser i Ryssland. Men med framsteg kommer även utmaningar - vi måste hitta kvalificerad personal, etablera lokal närvaro i samtliga regioner och bygga ut kommersiellt hållbara mobilnätverk. Å andra sidan bevisar vår historiska utveckling inom vår mobilrörelse att vi har en framgångsrik affärsmodell på plats.
 
Vi har sagt det förut, men det är viktigt att betona att vår kärnverksamhet utgörs av mobila tjänster på vår egen infrastruktur. Vid slutet av 2007 representerade mobila tjänster 56 procent av omsättningen och 84 procent av EBITDA. Vi vet att vi är i världsklass när det kommer till att driva kostnadseffektiva mobilnätverk och vi fortsätter att fokusera tid och resureser inom detta område. Det är därför viktigt att vi fortsätter att utveckla mobila tjänster, genom att investera och expandera inom områden där vi ser extraordinära möjligheter, för att därigenom säkra vår position som marknadsledande.
 
I tidigare rapporter har vi nämnt den lovande utvecklingen inom mobilt bredband. Prestationen under fjärde kvartalet stärker vår tro att mobilt bredband är den storsäljare vi väntat på inom mobiltjänster. Under 2008 är det viktigt att vi driver på marknaden. Mot bakgrund av det allt starkare kundintaget, kommer de kommande åren att vara avgörande för vår framgång.
 
Mobilrörelsen fortsatte att uppvisa en stadig tillväxt och förbättrad lönsamhet under kvartalet. Intäkterna exklusive avyttrade verksamheter ökade med 19 procent och EBITDA förbättrades med 30 procent jämfört med samma period föregående år. Nettokundintaget uppgick till 706 000. Ryssland stod återigen för det största bidraget och Tele2 är nu den största operatören i sex av de regioner vi har verksamhet i. Den svenska verksamheten var bäst när det kom till kundintaget inom mobilt bredband. Med 48 000 nya kunder under kvartalet hade Tele2 attraherat lejonparten av de nya kunderna på marknaden. Vid slutet av fjärde kvartalet hade Tele2 totalt 93 000 mobila bredbandskunder i Sverige.
 
Tele2 erbjuder idag bredbandstjänster i nio länder. Våra bolag exklusive avyttrade verksamheter genererade en intäktsökning på 18 procent, tack vare tjänster baserade på egen infrastruktur. Vi ser bredbandsprodukten som ett bra komplement till vår mobila kärnverksamhet och det är viktigt att lönsamheten inom detta område förbättras under 2008 och bidrar till den totala verksamheten.
 
Fast telefoni, exklusive avyttrade verksamheter, fortsatte att leverera stabila resultat och vi strävade efter att maximera avkastningen genom att vara kostnadseffektiva. Trots minskade intäkter med 17 procent på årsbasis, som en följd av att marknaden genomgår en strukturell nedgång, var vår EBITDA-marginal inom fast telefoni 18 procent under kvartalet."
 
Kontaktpersoner:
Lars-Johan Jarnheimer
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
Telefon: 08-5626 4000
 
Lars Nilsson
Finanschef, Tele2 AB
Telefon: 08-5626 4000
 
Lars Torstensson
Investerarfrågor
Telefon: 08-5620 0042
 
Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com
 
Telefonkonferens:
En telefonkonferens med internaktiv presentation kommer att hållas kl. 08.00 tisdagen den 12 februari 2008. För att delta, ring 08 - 5052 0110.
 
Var vänlig ring in 10 minuter innan telefonkonferensens början för att registrera er. Telefonkonferensen kommer också att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, både live och i arkiverad form.
 
Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatör. V��rt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 25 miljoner kunder i 15 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordiska Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 43,4 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.