Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen feb 10 2009, 7:00 AM CET

Bokslutskommuniké 2008

Stockholm - tisdagen den 12 februari 2008 - Tele2 AB ("Tele2") (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet samt helåret 2007.
"Efter ett antal lyckade försäljningar är
Tele2 ännu tuffare och starkare än tidigare"
"Tele2 visade trots vikande konjunktur mycket goda resultat för 2008. Vi har glädjen att presentera en årlig omsättningsökning på 7 procent och en EBITDA-marginal på 21 procent från kvarvarande verksamheter, vilket väl överstiger 2007. Efter ett antal lyckade försäljningar är Tele2 ännu tuffare och starkare än tidigare. Givet den finansiella turbulensen tror jag att de flesta kan hålla med om att Tele2 stängde dessa viktiga försäljningar i rätt tid. Vi har nu en stark finansiell grund att stå på för fortsatta framgångar under 2009", kommenterar Harri Koponen, VD och koncernchef för Tele2 AB. 
 
Finansiella framgångar
Nettoomsättningen uppgick till 10 313 (9 599) Mkr under fjärde kvartalet 2008 motsvarande en ökning med 7 procent. EBITDA i fjärde kvartalet ökade med 47 procent till 2 173 (1 482) Mkr. Nettoomsättningen för helåret 2008 uppgick till 39 505 (40 056) Mkr, en minskning med 1 procent. EBITDA för helåret 2008 ökade med 30 procent till 8 189 (6 309) Mkr.
 
Styrelsen föreslår en total utdelning på 5 kronor för verksamhetsåret 2008
Tele2s styrelse har beslutat att rekommendera en höjning utav den ordinarie utdelningen med 11 procent till 3,50 (3,15) kronor för verksamhetsåret 2008. Styrelsen har även beslutat att man kommer att rekommendera en extra utdelning på 1,50 kronor.
 
Tele2 tecknade ny kreditfacilitet om 12 miljarder kronor
Tele2 har tecknat avtal om en ny 3-årig kreditfacilitet om 12 miljarder kronor. Syndikatet utgörs av nio banker. Affären var framgångsrikt övertecknad och har stängts.
 
Tele2 Ryssland passerade 10,4 miljoner kunder
Under 2008 gjorde Tele2 Ryssland stora framsteg och kundbasen uppgick till 10,4 (8,6) miljoner vid årets slut.
 
Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com
 
Telefonkonferens
Det kommer att hållas en telefonkonferens med en interaktiv presentation, för att diskutera resultatet kl. 10:00 (CET) / 9:00 (GMT) / 04:00 (New York-tid) den 10 februari 2009. Telefonnummer:
 
Frankrike: +33 (0)1 70 99 42 71                              Nederländerna: +31 (0)20 713 3422
Sverige: +46 (0)8 5352 6440                                   Tyskland: +49 (0)69 2222 2244
UK: +44 (0)20 7138 0826                                        USA: +1 212 444 0481
 
Var vänlig ring in tio minuter innan telefonkonferensens början för att registrera er. Konferensen kommer även att finnas tillgänglig via en länk på Tele2:s webbsida www.tele2.com, både live och i en arkiverad version.
 
Kontaktpersoner
Harri Koponen, Verkställande direktör och koncernchef
Telefon: 08-5626 4000
 
Lars Nilsson, Finanschef
Telefon: 08-5626 4000
 
Lars Torstensson, Investor Relations
Telefon: 08-5620 0042
 
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE ALTERNATIVA TELEKOMOPERAT��RER. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och enkla kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehåll. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2008 omsatte bolaget 39,5 miljarder kronor och redovisade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder kronor.