Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen feb 02 2021, 7:00 AM CET

Bokslutskommuniké 2020

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för helåret och fjärde kvartalet 2020.

Vd-kommentar:
– Jag inspireras av uthålligheten och flexibiliteten i Tele2. I början av 2020 ändrade bolaget snabbt fokus och lyckades växa underliggande EBITDAaL för helåret trots de utmaningar som orsakades av pandemin. Medan vi framgångsrikt hanterade kortsiktiga utmaningar, genomförde vi samtidigt initiativ som kommer att ge långsiktigt värde, exempelvis lanseringen av 5G, transformationsprogrammet, årliga prisjusteringar inom konsumentverksamheten i Sverige och konsolidering av enheterna inom företagsverksamheten i Sverige. Vi har nu fått tydlighet i externa och interna förutsättningar framöver och kan fokusera fullt ut på att verkställa våra planer, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

Nyckelhändelser

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 4,8 miljarder kronor, en nedgång om 2% jämfört med Q4 2019 på organisk basis på grund av negativ påverkan från pandemin.
  • Nettoomsättning om 6,9 miljarder kronor, en nedgång om 3% jämfört med Q4 2019 på organisk basis.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,3 miljarder, en organiskt tillväxt om 3% jämfört med Q4 2019 trots påverkan från pandemin, drivet av en stark utveckling i Baltikum och kostnadsbesparingar.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 3,4 miljarder kronor, en ökning med 2,4 miljarder kronor jämfört med Q4 2019. Resultat från totala verksamheten uppgick till 4,1 miljarder kronor (5,95 kronor per aktie efter utspädning), en ökning på 3,2 miljarder kronor jämfört med Q4 2019. Ökningarna relaterade primärt till omräkningsdifferenser i Luxemburg, utan påverkan på eget kapital.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter om 0,9 miljarder kronor. Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter de senaste 12 månaderna uppgick till 4,8 miljarder kronor, eller cirka 7 kronor per aktie.
  • Helårsresultat för 2020 i linje med guidning, med tillväxt i underliggande EBITDAaL på 2% (guidning på ungefär samma nivå som 2019) och capex exklusive spektrum och leasing på 2,7 miljarder kronor (guidning på 2,5-3,0 miljarder kronor).
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,00 kronor per aktie, en ökning med 9% jämfört med förra året.
  • Finansiell guidning på medellång sikt upprepad. Utfärdar guidning för 2021 med tjänsteintäkter från slutkund på ungefär samma nivå som föregående år och en tillväxt om 2-4% för underliggande EBITDAaL jämfört med 2020, baserat på antagandet att internationell roaming är på liknande nivå som 2020. Capex exklusive spektrum och leasing förväntas bli 2,8-3,3 miljarder kronor under 2021.

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas tisdagen den 2 februari 2021, klockan 10:00 CET (09:00 GMT, 04:00 EST). Presentationen framförs på engelska och kommer att webbsändas på www.tele2.com.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 4193555 (”Confirmation Code”).

Telefonnummer:
SE: +46 (0) 8 50 69 21 80
UK: +44 (0) 20 71 92 80 00
US: +1 63 15 10 74 95


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2021 kl. 07:00 CET.

Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Bilder

  • Kjell Johnsen 1 - Digital.jpg