Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen feb 01 2022, 7:00 AM CET

Bokslutskommuniké 2021

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för helåret och fjärde kvartalet 2021.

Vd-kommenterar:
- 2021 var ett bra år för Tele2 på många sätt. I takt med den positiva utvecklingen under året kunde vi höja vår guidning och vi är nu glada över att kunna meddela att vi har levererat på dessa mål och att vi har skapat en verksamhet som gör det möjligt för oss att upprepa våra mål på medellång sikt. Dessutom föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om 6,75 kronor per aktie, en ökning med 12,5% jämfört med föregående år. Vi ser nu positiva resultat från våra strategiska initiativ, vilka demonstrerar en tydlig väg framåt, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

Nyckelhändelser

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 4,9 miljarder kronor ökade med 2% jämfört med Q4 2020 på organisk basis drivet av en stark utveckling i Baltikum och viss medvind från roaming.
  • Nettoomsättningen om 7,0 miljarder kronor ökade med 2% jämfört med Q4 2020 på organisk basis.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,4 miljarder kronor ökade organiskt med 1% jämfört med Q4 2020 drivet av tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet, delvis motvägt av högre kommersiella kostnader.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 1,0 miljarder kronor, en nedgång på 2,4 miljarder kronor jämfört med Q4 2020, i huvudsak relaterad till historiska omräkningsdifferenser om 2,0 miljarder kronor utan påverkan på eget kapital eller kassaflöde, associerade till nedläggningen av verksamheten i Luxemburg. Resultat från totala verksamheten uppgick till 1,0 miljarder kronor, en nedgång på 3,2 miljarder kronor jämfört med Q4 2020, i huvudsak relaterat till historiska omräkningsdifferenser i Luxemburg om 3,3 miljarder kronor, utan påverkan på eget kapital eller kassaflöde.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter om 1,8 (0,9) miljarder kronor. Under de senaste tolv månaderna har 5,8 miljarder kronor genererats, motsvarande 8,3 kronor per aktie.
  • Säkrat spektrum i Lettlands 700 MHz spektrumauktion.
  • Helårsresultat för 2021 i linje med guidning, med tillväxt inom tjänsteintäkter från slutkund på 1% (guidning på stillastående till låg ensiffrig tillväxt), tillväxt för underliggande EBITDAaL på 5% (guidning på medelhög ensiffrig tillväxt) och capex exklusive spektrum och leasing på 3,2 miljarder kronor (guidning på 2,8–3,3 miljarder kronor).
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,75 kronor per aktie, en ökning med 12,5% jämfört med föregående år.
  • Finansiell guidning på medellång sikt upprepad. Utfärdar guidning för 2022 med låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och medelhög ensiffrig tillväxt för underliggande EBITDAaL jämfört med 2021. Capex exklusive spektrum och leasing förväntas bli 2,8–3,3 miljarder kronor under 2022.

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas tisdagen den 1 februari 2022, klockan 10:00 CET (09:00 GMT, 04:00 EST). Presentationen framförs på engelska och kommer att webbsändas på www.tele2.com.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 9326216 (”Confirmation Code”).

Telefonnummer:
SE: +46 (0) 8 50 69 21 80
UK: +44 (0) 20 71 92 80 00
US: +1 63 15 10 74 95


För mer information, vänligen kontakta:
Samuel Maher, Interim Corporate Communications Manager, Phone: +46 73 159 55 02
Patrik Johannesson, Acting Head of Investor Relations, Phone: +46 73 966 83 84


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2022 kl. 07:00 CET.

Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och skapa förutsättningar för ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2021 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.