Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen jan 31 2023, 7:00 AM CET

Bokslutskommuniké 2022

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för helåret och fjärde kvartalet 2022.

Nyckelhändelser

 

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 5,1 miljarder kronor ökade organiskt med 3% jämfört med Q4 2021, tack vare en stark utveckling i Baltikum och för den svenska företagsverksamheten.
  • Nettoomsättningen om 7,5 miljarder kronor ökade organiskt med 4% jämfört med Q4 2021.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,5 miljarder kronor ökade organiskt med 3% jämfört med Q4 2021 drivet av ökade tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet, vilket till viss del tyngdes av högre energikostnader.
  • Q4 2022 Resultat efter finansiella poster (EBT) om 1,0 (1,0) miljarder kronor.
  • Periodens resultat för den totala verksamheten uppgick till 1,3 (1,0) miljarder kronor, motsvarande ett resultat per aktie på 1,82 (1,39) kronor. Periodens resultat inkluderade en upplösning av en skattereserv på 363 miljoner kronor relaterad till den tidigare verksamheten i Kazakstan.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter om 0,5 (1,8) miljarder kronor. Under de senaste tolv månaderna har 3,5 miljarder kronor genererats, motsvarande 5 kronor per aktie.
  • Helårsresultatet för 2022 var i linje med bolagets guidning, med tillväxt inom tjänsteintäkter från slutkund med 3% på organisk basis, tillväxt för underliggande EBITDAaL med 3,4% på organisk basis (4,9% exklusive energikostnader) samt capex på 3,2 miljarder kronor exklusive kostnader för spektrum.
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,80 kronor per aktie (6,75).
  • Den finansiella guidningen på medellång sikt står fast. För helåret 2023 är guidningen låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och låg ensiffrig tillväxt för underliggande EBITDAaL. Capex exklusive spektrum och leasing förväntas vara inom intervallet 2,8–3,3 miljarder kronor.Kommentar från Kjell Johnsen, VD och koncernchef på Tele2
 

-        Under 2022 levererade vi både intäkts- och EBITDAaL-tillväxt, trots fortsatta utmanande förhållanden. Det här resultatet visar på vår ambition att på medellång sikt vara den ledande telekomoperatören i Norden och Baltikum.
 

-        Vi har vänt vårt företagssegment till lönsam tillväxt och tagit viktiga steg för att stärka vår TV- och konsumentverksamhet genom att som första teleoperatör i Sverige ingå ett partnerskap med en stor innehållsproducent, vilket är i linje med vår strategi att vara en aggregator på tv-marknaden. Vårt transformationsprogram gör också stora framsteg och vi är på god väg att nå besparingsmålet på 1 miljard kronor till mitten av 2023.
 

-        Slutligen så är jag mycket nöjd med den enastående utvecklingen i Baltikum där vi såg en stark volymtillväxt på alla tre marknaderna samtidigt som vi säkrade viktigt spektrum för den kommande 5G-utrullningen. Sammantaget har Tele2 en verksamhet som levererar starka resultat 2022 och samtidigt förnyar affärsmodellen inför framtiden.

 

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas tisdagen den 31 januari 2023, klockan 10:00 CET (09:00 GMT, 04:00 EST). Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Registrering för webbsändningen och en separat registrering till telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.tele2.com.

 

För telefonkonferensen, observera att uppringningsnummer och unik PIN-kod (eller en "call-me" funktion) kommer att tillhandahållas när du registrerar dig på www.tele2.com. För att vara säker på att du är ansluten i tid till telefonkonferensen, vänligen registrera dig senast några minuter i förväg.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hallstan, Head of PR, Phone: +46 761 15 38 30
Pernilla Grennfelt, tillförordnad IR-chef, Tel: +46 701 66 31 74

 

 

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 kl. 07:00 CET.

 

 

 

Tele2s syfte är möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2022 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.