Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen feb 07 2014, 7:00 AM CET

Bokslutskommuniké januari–december 2013

Stockholm– Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQOMXStockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för helåret samt fjärde kvartalet 2013. 

VD kommentar:

”Jag ser 2014 som ett år då vi skingrar osäkerheten kring Tele2. Tillväxten på det mobila området måste fortsätta i både Nederländerna och Kazakstan. Tele2 Sverige ska befästa sin ställning som ledande inom mobila datatjänster. Situationen i Norge kommer att hanteras så att det maximerar värdet för våra aktieägare.”

Finansiella höjdpunkter

Stark tillväxt för koncernens mobila tjänsteintäkter från slutkund

Under kvartalet ökade mobila tjänsteintäkter från slutkund med 5 procent och uppgick till 3 724 (3 536) miljoner kronor. Denna utveckling drevs av positiva användartrender inom mobila datatjänster, vilket kompenserade för lägre intäkter från mobil röst och sms.

Förbättrade resultat för Tele2 Sverige

Mobila tjänsterintäkter från slutkund i Sverige växte med 3 procent i det fjärde kvartalet 2013. EBITDA-bidraget från mobila tjänster under kvartalet uppgick till 722 (748) miljoner kronor, då företaget ökade sina marknadsföringsinsatser och fortsatte att flytta kunder från rörliga till fasta prisplaner.

Fortsatt starkt kundintag inom mobilt för Tele2 Nederländerna

Tele2 Nederländerna fortsatte med marknadsföringsinsatser inom det mobila segmentet och ökade kundintaget med 62 000 (55 000) kunder, vilket innebär en total kundbas på 694 000 (478 000). Nettoomsättningen för mobiltjänster uppgick till 447 (288) miljoner kronor, och mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 65 procent under fjärde kvartalet 2013.

Besvikelse kring licensauktionen för Tele2 i Norge

Nätverksutrullningen pågick för fullt under kvartalet och täcker nu cirka 75 procent av befolkningen. Tele2 Norge fick inga licenser vid frekvensauktionen som hölls i Norge den 2 december 2013. Bolaget kommer nu att fortsätta sin verksamhet med befintliga frekvenser, samtidigt som man bibehåller marknadsföringsaktiviteter för att utveckla affärerna.

Robust omsättningstillväxt och positivt EBITDA resultat för Tele2 Kazakstan

Tele2 Kazakstan fortsatte arbetet för att förbättra sitt provisionssystem, vilket ledde till gradvis bättre resultat under kvartalet. Nettoeffekten på kundintaget var dock negativt, vilket ledde till ett utflöde av -393 000 (361 000) användare. Nettoomsättning för mobilt ökade med 24 procent under fjärde kvartalet och uppgick till 365 (294) miljoner kronor. Mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 33 procent. Tack vare fortsatt utbyggnad av verksamheten och lägre samtrafikavgifter minskade EBITDA-förlusten till -7 (-83) miljoner kronor, och i december redovisade Tele2 Kazakstan för första gången ett positivt EBITDA-resultat.

Styrelsen rekommenderar en total utdelning för 2013 om 4,40 kr

Styrelsen för Tele2 AB har beslutat att rekommendera en ordinarie utdelning på 4,40 (7,10) kronor per aktie för räkenskapsåret 2013.

Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com

Presentation av fjärde kvartalet 2013

Tele2 håller en presentation – med möjlighet att närvara via telefon – för den globala finansvärlden. Presentationen kommer att hållas klockan 10:00 CEST (09:00 GMT/04:00 NY-tid) fredagen den 7 februari 2014. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på www.tele2.com.

Samtalsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:

Sverige: +46 (0)8 505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 53 74

USA: +1 855 753 22 30

Kontaktpersoner

Mats Granryd

VD och koncernchef

Telefon: 08-5620 0060

Lars Nilsson

Finanschef

Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson

Kommunikationschef

Telefon: 08-5620 0042

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.