Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Årsredovisning 2023 i korthet

Läs årsredovisningen

Tjänsteintäkterna från slutkund på 21 130 miljoner kronor ökade med 4% på organisk basis jämfört med 2022, drivet av en stark utveckling i Baltikum och Sverige B2B.

De totala intäkterna på 29 099 miljoner kronor ökade med 2% på organisk basis jämfört med 2022.

Underliggande EBITDAaL på 10 409 miljoner kronor ökade med 2% organiskt jämfört med 2022 då tillväxt från tjänsteintäkter från slutkund, kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet och till viss del lägre energikostnader mer än kompenserade för inflationspress och högre kostnader för TV-innehåll.

Nettoresultatet uppgick till 3 735 (5 574) miljoner kronor, och resultatet per aktie till 5,40 (8,07) kronor. Nettoresultatet för 2022 inkluderade en realisationsvinst på 1 589 miljoner kronor från avyttringen av T-Mobile Nederländerna.

Accelererad utbyggnad av 5G-nät i Sverige och Baltikum, och uppgraderingar av fast bredband till gigabit i Sverige, vilket möjliggör snabbare, mer tillförlitliga och säkra tjänster för våra kunder.

Säkrade viktigt 5G-spektrum i Sverige genom nätverkssamarbetet Net4Mobility.

Rankad som nummer ett bland Europas 500 främsta klimatledare av The Financial Times, och belönad för den mest transparenta klimatrapporteringen på Stockholm OMX Large Cap av 2050 Consulting AB.

Rankad som nummer ett i Sverige och trettiotvå globalt för jämställdhet av Equileap.

Tele2s styrelse föreslår en ordinarie utdelning på 6,90 SEK (6,80) per aktie, vilket årsstämman 2024 ska besluta om i maj.

Finansiella höjdpunkter

INTÄKTER

29 099 miljoner kronor

NETTOVINST

3 735 miljoner kronor

EBITDA

11 616 miljoner kronor

Vi lägger begränsningar bakom oss och allokerar istället resurser till utveckling av tjänster, produkter och digitala kundresor, vilket kommer leda till radikalt bättre kundupplevelser, enklare onboarding, ökad lojalitet och stora effektiviseringar.
Kjell Johnsen VD och koncernchef

Läs VD-ordet

Tjänsteintäkter från slutkund

miljoner kronor

Underliggande EBITDAaL

miljoner kronor

Vår tillväxtstrategi

Vår strategi bygger på de djupa insikter vi har om vad våra kunder vill ha mer av, på våra ledande varumärken och på de investeringar vi har gjort i våra nätverk, tjänster och i vår informationsteknik. Strategin återspeglar vårt fokus på värde balanserat med volym för långsiktig och hållbar tillväxt i alla våra affärsområden.

Mer om vår tillväxtstrategi i årsredovisningen

Hållbarhet 2023

Under 2023 har vi skördat frukten av våra ansträngningar under de senaste åren för att accelerera våra hållbarhetsinsatser och göra framsteg mot vårt mål att vara ledande inom hållbarhet. Detta erkännande har kommit i olika former, såsom att vinna eftertraktade priser, skapa en ökad positiv uppfattning om vårt engagemang för hållbarhet bland våra anställda, mätt genom vår årliga medarbetarundersökning, och fortsatt positiv trend i ESG-betyg.

2023 har också varit ett år där mycket arbete har lagts ner på att framtidssäkra vår verksamhet genom att stärka integrationen av hållbarhet i vår verksamhet, uppdatera vår hållbarhetsstrategi och förbereda oss för kommande ändringar av regleringar.

Läs hållbarhetsredovisningen

Nyckelhändelser hållbarhet

Skydda barn i ett uppkopplat samhälle

5 miljoner blockerade försök

Tele2 är obevekliga i sin kamp för att förhindra distributionen av material med sexuella övergrepp mot barn. Under året har Tele2 använt den innovativa tekniken som tillhandahålls av Project Arachnid för att öka mängden blockerade försök att komma åt den här typen av material med nästan 100% jämfört med föregående år.

Cirkulär ekonomi

30 vid 30

Tele2 har åtagit sig att samla in 30% av distribuerade enheter år 2030. Framsteg inom cirkulär ekonomi är nyckeln i Tele2s ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar och minska koldioxidavtrycket i värdekedjan. Genom att mer än fördubbla insamlingsgraden till 2030 kan Tele2 säkerställa att enheter får ett andra liv eller återvinns ansvarsfullt.

Prestationer och utmärkelser Klimatledare

Utnämnd till #1

Skördar belöningarna av våra ambitiösa hållbarhetsåtgärder. Under 2023 har Tele2 fått fantastiskt erkännande för sina hållbarhetsinsatser, inklusive att rankas som #1 i Financial Times Climate Leaders i Europa, #1 i Sverige för jämställdhet av Equileap, och #1 för klimatrapportering bland företag noterade på Stockholmsbörsen.