Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord - årsredovisning 2023

Under 2023 fyllde Tele2 30 år och på vilket sätt kan man bättre hedra arvet än att lägga grunden för 30 nya framgångsrika år?

För många är åren runt 30 en tid då viktiga beslut fattas vilka lägger grunden för framtiden. Det gäller även 30-åringen Tele2. Under jubileumsåret har vi investerat stort i att ge oss själva förutsättningar för en framgångsrik framtid.

Jag syftar bland annat på den omfattande IT-modernisering som vi genomfört sedan 2021, som vi intensifierade under 2023 och som vi kommer avsluta under första halvan av 2024. Det har gått ett par år sedan sammanslagningen av varumärkena Tele2 och Com Hem, och konsolideringen av vår varumärkesportfölj. Men under huven har vi haft flera olika databaser – Tele2, Com Hem, Boxer, Comviq – vilket begränsat vår förmåga att utveckla och skräddarsy erbjudanden till individer och hushåll. Att vi nu snart kan lägga den typen av begränsningar bakom oss och istället allokera resurser till utveckling av tjänster, produkter och digitala kundresor kommer leda till radikalt bättre kundupplevelser, enklare onboarding, ökad lojalitet och stora effektiviseringar för Tele2 framöver.

Förbättrade kundupplevelser går hand i hand med effektivitet

Samtidigt som vi städat undan nedärvda begränsningar i IT-miljön har vi fortsatt bygga det som ska bli Sveriges bästa 5G-nät. Vi bygger ett nät med riktig 5G, det vill säga med markant högre hastigheter än 4G. Precis som med IT-moderniseringen går den förbättrade kundupplevelsen hand-i-hand med ett effektivare Tele2. Vårt 5G-nät byggs genom vårt joint venture Net4Mobility vilket medför delade kostnader för utbyggnad, underhåll och energi. Samtidigt som 5G-nätverket breder ut sig över Sverige så har vi påbörjat avvecklingen av det gamla och omoderna 2G/3G-nätverket och i slutet av 2025 kommer Tele2 ha ett nätverk av absolut toppklass, både i termer i kvalitet och effektivitet.

Ett strategiskt skifte med våra kunder i fokus

Investeringarna i intern och extern infrastruktur ska ses i ljuset av det strategiska skifte Tele2 befinner sig i. Vi går från att vara en aktör som historiskt varit framgångsrik på kundanskaffning men saknat förmåga att bygga långvariga relationer, till en aktör med starka varumärken som bygger sin affär på kundnöjdhet, kvalitet och lojalitet och där kunden ser värde i att nyttja hela Tele2s produktportfölj med mobil, bredband och tv. Som symboler för den nya riktningen belönades exempelvis Comviq med pris för branschens bästa service, och Tele2 lanserade Sveriges första riktiga uppkopplingsgaranti – ett tecken på vår innovationskraft och kundvärdet av att vi erbjuder både fast och mobilt nät.

Kommersiella framgångar i tider av förändring

Kommersiellt såg vi också positiva resultat av strategiskiftet. Den svenska konsumentverksamheten som haft en svagt negativ utveckling under flera år vände till tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund. Man kan jämföra utvecklingen med ett stort tankerfartyg som långsamt drivit åt fel håll, som under 2022 bromsades och under 2023 fick upp farten i rätt riktning.

Vår B2B-verksamhet har gjort en liknande resa, men kommit längre. Vi har tagit steget från att vara en utbytbar leverantör av hårdvara och uppkoppling till att bli en strategisk partner som med uppkoppling som bas hjälper företag att ställa om, digitalisera, öka säkerheten och utveckla nya affärsmodeller. Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har Tele2 Sveriges nöjdaste kunder och den fina utvecklingen under 2022 fortsatte under hela 2023.

Den oroliga omvärld som präglade 2023 var särskilt påtaglig för våra kollegor i Baltikum som utöver den direkta närheten till kriget i Ukraina också hade mycket höga inflationsnivåer. Trots osäkerheten lyckades den baltiska verksamheten konsekvent leverera fantastiska resultat under hela 2023, mycket imponerande. Nyckeln till framgång har i stor utsträckning varit en mycket hög kundnöjdhet som i sin tur lett till färre förlorade kunder och en minskad priskänslighet.

Med en ambition att leda inom hållbarhet

Även om Tele2 på många sätt är ett annat bolag idag än för 30 år sedan så sitter utmanarandan djupt rotad i vår kultur och hos våra medarbetare. På 90-talet utmanades monopolet, idag kanaliserar vi den utmanarkraften till att bryta begränsningar – både våra kunders, och våra egna. Att möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter är grunden till allt vi gör.

Det innefattar att möjliggöra ett hållbart samhälle. Det är fantastiskt att se hur våra produkter och tjänster i allt större utsträckning blir centrala när företag ska ställa om till en mer hållbar affär. Vi ser också att vår trovärdighet som partner i en sådan omställning växer i takt med att vårt eget hållbarhetsarbete uppmärksammas och belönas för att ligga i absolut framkant.

Under 2023 utnämndes Tele2 till Europas klimatledare av The Financial Times, vi utsågs till Sveriges mest jämställda företag av Equileap och fick pris för att ha den mest transparenta hållbarhetsredovisningen bland svenska börsbolag. Vår ambition är att vara ledande inom hållbarhet och under 2023 visade vi att vi kommit långt, men vi är samtidigt medvetna om att vi måste accelerera ytterligare under kommande år och det är vi fast beslutna om att göra.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till våra kunder för förtroendet ni ger oss, alla kollegor för allt hårt jobb under året och till alla aktieägare för att ni tror på Tele2 och den spännande resa vi har framför oss.

Kjell Johnsen
VD och koncernchef