Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen jul 21 2015, 7:00 AM CET

Delårsrapport andra kvartalet 2015

Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2015.

VD-kommentar:
Andra kvartalet bevisade än en gång att det är rätt strategi att bli en ”value champion”. Vi hade ett starkt kundintag samt ett trendbrott i och med den lägsta kundomsättningen på flera kvartal. Mätvärdet ”beaktande” av varumärket Tele2 visade att vi har bland de högsta resultaten i branschen. Under kvartalet ökade de mobila tjänsteintäkterna från slutkund med 7 procent, och med en ständigt växande datakonsumtion har vi definitivt rätt utgångsläge för att fortsätta kapitalisera kundernas ökade efterfrågan på data.

Finansiella höjdpunkter

Stark tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund för koncernen
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 6 611 (6 343) miljoner kronor, drivet av en stark tillväxt inom de mobila tjänsteintäkterna från slutkund som ökade med 7 procent och uppgick till 3 324 (3 094) miljoner kronor. Tele2s EBITDA uppgick till 1 393 (1 470) miljoner kronor.

EBITDA-ökning inom mobilsegmentet i Tele2 Sverige
De mobila tjänsteintäkterna från slutkund i Tele2 Sverige uppgick till 1 829 (1 815) miljoner kronor under andra kvartalet 2015, och EBITDA mobil ökade med 8 procent till 843 (777) miljoner kronor, hänförligt till den positiva utvecklingen av vår dubbelvarumärkesstrategi. Kundintaget uppgick till 52,000 (-8,000).

Tele2 Nederländerna ökade sin kundbas för 15:e kvartalet i rad
Tele2 Nederländerna fortsatte att öka sin mobila kundbas för det 15:e kvartalet i rad och adderade 7 000 (27 000) nya kunder, vilket resulterade i en total mobil kundbas om 841 000 (768 000). Mobila tjänsteintäkter från slutkund uppgick till 332 (308) miljoner kronor, en tillväxt med 8 procent under andra kvartalet 2015. Mobil EBITDA uppgick till -71 (-23) miljoner kronor, fortsatt påverkad av högre roaming-kostnader till följd av kraftigt ökande dataanvändning och ytterligare investeringar i uppbyggnaden av den nya MNO-organisationen.

Starkt kundintag för Tele2 Kazakstan
Nettokundintaget i Tele2 Kazakstan fortsatte öka och var 471 000 (213 000) under andra kvartalet 2015. Högre kvalitet på kundintaget och en ökande dataanvändning bidrog till den positiva försäljningstillväxten. Som ett resultat ökade mobila tjänsteintäkter från slutkund med 65 procent (delvis på grund av valutaeffekter) under andra kvartalet 2015 och uppgick till 371 (225) miljoner kronor, trots en alltmer pressad konkurrenssituation. EBITDA uppgick till 9 (3) miljoner kronor. Förbättrade operativa skalfördelar och lägre samtrafikavgifter motverkades av högre kundanskaffnings- samt nätverkskostnader till följd av högre kundintag och därmed tillväxt inom röst-och datatrafik jämfört med förra året.

Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com

Presentation av andra kvartalet 2015

En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas kl. 10:45 CEST (09:45 BST/04:45 EDT) tisdagen den 21 juli. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com.

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
Sverige: +46 8 505 564 74
Storbritannien: +44 20 336 453 74
USA: +1 855 753 22 30

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tele: +46 704 26 46 52
Viktor Wallström, PR-chef, Tele2 AB, Tele: +46 703 63 53 27


TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster och M2M/IoT lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor.