Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen jul 19 2017, 7:00 AM CET

Delårsrapport andra kvartalet 2017

Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisar idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2017.

Vd-kommentar:

“Jag är mycket nöjd med de starka finansiella resultaten och den affärsutveckling som Tele2-teamet levererat under första halvåret, när vi nu fullföljer vår strävan att ge kunderna friheten att leva mer uppkopplade liv.”

Finansiella höjdpunkter:

  • Tele2s nettoomsättning under andra kvartalet 2017 uppgick till 7 988 (6 668) miljoner kronor och EBITDA uppgick till 1 631 (1 087) miljoner kronor
  • Accelererad tillväxt av mobila tjänsteintäkter från slutkund på 18 procent, eller 12 procent på jämförbar basis
  • 12 månaders rullande operationellt kassaflödeökade till 3,1 miljarder kronor, jämfört med 1,1 miljarder ett år tidigare
  • EBITDA växte med 12 procent i Sverige inklusive TDC proforma
  • För Nederländerna ökade de mobila tjänsteintäkterna från slutkund med 45 procent i lokal valuta
  • EBITDA-marginalen för Kazakstan ökade ytterligare till 22 procent
  • Koncernens finansiella guidning för 2017 är uppgraderad (se sid. 5 i rapporten)

Rapporten finns tillgänglig på tele2.com.

Presentation av andra kvartalet 2017

En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas klockan 10:00 CEST (09:00 BST/04:00 EDT) onsdagen den 19 juli. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Fråga efter ”Tele2 Q2 Interim Report.”

Telefonnummer:
Sverige: +46(0)8 5033 6539
Storbritannien: +44(0)20 3427 1901
USA: +1646 254 3367

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 07:00 CEST

.
TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.