Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen jul 15 2020, 7:00 AM CET

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2020.

Vd-kommentar av Anders Nilsson
”Tack vare vårt arbete med att fokusera bolaget mot att försvara underliggande EBITDAaL har Tele2 klarat sig förhållandevis bra under ett kvartal som annars har varit svårt för sektorn och för samhället i stort. Vi tog ett viktigt steg för att säkra vår position som ledande telekomoperatör när vi lanserade Sveriges första publika 5G-nät under kvartalet. Vi såg fortsatta framsteg i vår strategi att kombinerade fasta och mobila tjänster (FMC) med 242 000 kunder som nu tecknat FMC-tjänster och vi fortsatte att genomföra planerade prisjusteringar för existerande kunder i Sverige. Med en bättre överblick över pandemins konsekvenser och en solid plan för att lindra effekterna återinför vi vår guidning och planerade extrautdelning.”

Nyckelhändelser

 • Tjänsteintäkter från slutkund om 4,9 miljarder kronor, en nedgång på 2% jämfört med Q2 2019 på organisk basis framförallt på grund av negativ påverkan från pandemin.
 • Nettoomsättning om 6,7 miljarder kronor, en nedgång på 2% jämfört med Q2 2019 på organisk basis.
 • Underliggande EBITDAaL om 2,3 miljarder kronor, en organisk uppgång om 4% jämfört med Q2 2019 drivet av kostnadsbesparingar från 2019 och aktiviteter för att mildra pandemins påverkan.
 • Resultat efter finansiella poster (EBT) på 1,1 miljarder kronor, en ökning med 0,7 miljarder kronor jämfört med Q2 2019, huvudsakligen på grund av nedskrivningar i Tele2 Estland under Q2 2019.
 • Resultat från totala verksamheten uppgick till 0,9 miljarder kronor (1,29 kronor per aktie), 1,2 miljarder kronor lägre jämfört med Q2 2019, då resultatet för Q2 2019 inkluderade reavinst från försäljningen av verksamheten i Kazakstan på 1,6 miljarder kronor.
 • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter på 1,0 miljarder kronor, på samma nivå som Q2 2019. Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter för de senaste 12 månaderna på 5,3 miljarder kronor eller cirka 7,70 kronor per aktie.
 • Finansiell guidning för 2020 återinförd; underliggande EBITDAaL på ungefär samma nivå som 2019 och capex exklusive spektrum och leasing på 2,5-3,0 miljarder kronor. Guidning på medellång sikt är oförändrad.
 • Styrelsens återinför dess förslag om en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie.
 • Tele2 har etablerat en ledande position inom 5G i Sverige genom lanseringen av Sveriges första publika 5G-nätverk.
 • Fortsatta framsteg i vår strategi att kombinera fasta och mobila tjänster (FMC) i Sverige med 242,000 kunder som nu tecknat FMC-tjänster.
 • Kjell Morten Johnsen kommer ersätta Anders Nilsson som vd för Tele2-koncernen den 15 september 2020.

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas onsdagen den 15 juli 2020, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer att webbsändas på www.tele2.com.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 6295945 (”Confirmation Code”).

Telefonnummer:
SE: +46 (0) 8 50 69 21 80
UK: +44 (0) 20 71 92 80 00
US: +1 63 15 10 74 95


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 07:00 CEST.

Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.