Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen jul 14 2021, 7:00 AM CET

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2021.

VD-kommentar
– Tele2 levererar ett bra kvartal som reflekterar vårt solida underliggande momentum. Vi har framgångsrikt slagit samman Tele2 och Com Hem till ett premiumvarumärke och har börjat genomdriva vår nya kommersiella strategi, och vi ser redan tidiga positiva signaler. Nu när vi kan skymta ett postpandemiskt samhälle på horisonten kalibrerar vi om vår verksamhet steg för steg mot ett starkt fokus på tillväxt, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

Nyckelhändelser

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 4,8 miljarder kronor, en ökning med 2% jämfört med Q2 2020 på organisk basis på grund av stark utveckling i Baltikum och stabilisering i Sverige.
  • Nettoomsättning om 6,6 miljarder kronor, en ökning med 1% jämfört med Q2 2020 på en organisk basis.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,4 miljarder kronor ökade med 8% organiskt jämfört med Q2 2020 drivet av stark utveckling i Baltikum, kostnadsbesparingar, lägre kommersiella kostnader och lägre negativ effekt från pandemin.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 1,0 miljarder kronor, stillastående jämfört med Q2 2020. Resultat från totala verksamheten uppgick till 1,4 miljarder kronor (1,97 kronor per aktie efter utspädning), en ökning med 0,5 miljarder kronor jämfört med Q2 2020.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter om 1,3 (0,9) miljarder kronor. De senaste 12 månaderna genererades 4,7 miljarder kronor, eller cirka 6,8 kronor per aktie.
  • Den extraordinära stämman godkände en extrautdelning om 3,00 kronor per aktie vilket utbetalades i juli.
  • Varumärkena Tele2 och Com Hem konsoliderades till ett starkt konvergent premiumvarumärke.
  • Finansiell guidning för 2021 uppdaterad; stillastående till låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund (tidigare stillastående), medelhög ensiffrig tillväxt för underliggande EBITDAaL (tidigare 2-4% tillväxt) och capex exklusive spektrum och leasing om 2,8-3,3 miljarder kronor (oförändrad).
  • Den 12 juli 2021 utsågs Charlotte Hansson till EVP Group CFO och Hendrik de Groot till EVP CCO. Charlotte Hansson antar sin position den 10 januari 2022 och Hendrik de Groot antar sin position den 2 augusti 2021.

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas onsdagen den 14 juli 2021, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer att webbsändas på www.tele2.com.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 5299752 (”Confirmation Code”).

Dial-in numbers:
SWE: +46 (0) 8 50 69 21 80
UK: +44 (0) 20 71 92 80 00
US: +1 63 15 10 74 95


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 07:00 CEST.  

Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och skapa förutsättningar för ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2020 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.