Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen jul 19 2022, 7:00 AM CET

Delårsrapport andra kvartalet 2022

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2022.

VD-kommentar
- Halvvägs in i 2022 är vi glada att se att våra initiativ och arbete ger resultat och att vi är på en stadig kurs att leverera i linje med vår guidning för 2022. Tele2 är ett tillväxtorienterat bolag i grunden och det är betydelsefullt för oss att se samtliga affärsområden växa. Aktieägarna har fått sammanlagt 16,40 kronor i utdelning under andra kvartalet efter ett framgångsrikt avslut av vår försäljning i Nederländerna och betalning av den första delen av vår ordinarie utdelning, vilket visar Tele2s hängivenhet till vår aktieägarersättningspolicy. Inom många industrier är omvärldsfaktorer utmanande, med höga energipriser och ökande inflationsutveckling. Vi är delvis skyddade mot några av dessa faktorer och kan dra fördel av de förbättringar som vi gör inom bolaget. Vår ambition att fortsatt leverera i enlighet med vår medellångsiktiga guidning är därför fullt realistisk och med de initiativ som vi redan har satt i rörelse anser vi att vi är på god väg mot att förverkliga de ambitioner som vi har satt upp för detta år, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

Nyckelhändelser

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 5,0 miljarder kronor ökade med 3% jämfört med Q2 2021 på organisk basis tack vare stark utveckling i Baltikum, den svenska företagsverksamheten och viss medvind från roaming.
  • Nettoomsättningen om 6,8 miljarder kronor ökade med 3% jämfört med Q2 2021 på organisk basis.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,5 miljarder kronor ökade organiskt med 3% jämfört med Q2 2021 drivet av ökade tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 1,02 miljarder kronor, en ökning från 0,97 miljarder kronor i Q2 2021.
  • Periodens resultat för den totala verksamheten uppgick till 0,8 miljarder kronor (1,23 kronor per aktie), en minskning med 0,5 miljarder jämfört med Q2 2021, i huvudsak relaterat till en löst tvist från tidigare avyttrad verksamhet och upplösningen av en reserv under Q2 2021.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter uppgick till 0,7 (1,3) miljarder kronor. Under de senaste tolv månaderna har 5,3 miljarder kronor genererats, motsvarande 7,7 kronor per aktie.
  • Den första delen av den ordinarie utdelningen och extrautdelningen relaterad till avyttringen av T-Mobile Nederländerna betalades ut under kvartalet.
  • Tele2 emitterade framgångsrikt en första hållbarhetslänkad obligation.

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas tisdagen den 19 juli 2022, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer att webbsändas på www.tele2.com.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 69774526# (”Confirmation Code”).

Telefonnummer:
SWE: +46 (0) 8 566 426 51
UK: +44 (0) 333 300 0804
US: +1 631 913 1422

För mer information, vänligen kontakta:
Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02
Patrik Johannesson, chef för investerarrelationer, telefon: +46 73 966 83 84


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022 kl. 07:00 CEST.