Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen apr 22 2021, 7:00 AM CET

Delårsrapport första kvartalet 2021

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2021.

VD-kommentar

– Vårt första kvartal har handlat om disciplin, fokusering och på att leverera resultat trots  rådande pandemi. Vi lyckades växa underliggande EBITDAaL med 6 procent genom vårt transformationsprogram, operationell disciplin och imponerande resultat i Baltikum. Även om vi inte är tillbaka till det normala än så är framtiden nu mer förutsägbar, vilket medför att vi kan betala ut en extrautdelning om 3,00 kronor och bibehålla en stark balansräkning, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

Nyckelhändelser

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 4,7 miljarder kronor, en nedgång på 1% jämfört med Q1 2020 på organisk basis på grund av negativ påverkan från pandemin.
  • Nettoomsättning om 6,6 miljarder kronor, på samma nivå jämfört med Q1 2020 på organisk basis.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,3 miljarder kronor ökade med 6% organiskt jämfört med Q1 2020 drivet av en stark utveckling i Baltikum, kostnadsbesparingar, temporärt lägre kommersiella kostnader och avsättning för befarande kundförluster i Q1 2020.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 1,1 miljarder kronor, en ökning om 0,1 miljarder kronor jämfört med Q1 2020. Resultat från totala verksamheten uppgick till 0,9 miljarder kronor (1,25 kronor per aktie efter utspädning), en minskning om 0,3 miljarder kronor jämfört med Q1 2020.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter om 0,8 (1,3) miljarder kronor i kvartalet, minskade främst på grund av betalning för spektrumlicenser. De senaste 12 månaderna genererades 4,3 miljarder kronor eller cirka 6,3 kronor per aktie.
  • Styrelsen föreslår en extrautdelning om 3,00 kronor per aktie för utbetalning under juli 2021.
  • Spektrumlicenser i Sverige förvärvades vilket möjliggör utrullning av 5G-nätverk i landet.
  • Kapitalmarknadsdag kommer att hållas den 25 maj 2021.

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas torsdagen den 22 april 2021, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer att webbsändas på www.tele2.com.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 7955828 (”Confirmation Code”).

Telefonnummer:
SE: +46 (0) 8 50 69 21 80
UK: +44 (0) 20 71 92 80 00
US: +1 63 15 10 74 95


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 07:00 CEST.  

Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2020 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.