Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen jul 21 2010, 7:00 AM CET

Delårsrapport januari - juni 2010

Stockholm- Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2010.

"Tillsammans till nästa nivå"

"Ett flertal viktiga milstolpar passerades under andra kvartalet 2010. Billigare smarta telefoner bidrog till att skapa en massmarknad, vilket passar Tele2s mer priskänsliga kundstock. Vi förbättrade vår produktporfölj av telefoner i Sverige, Tele2 Ryssland passerade 16 miljoner kunder och de nya regionerna började nå positivt rörelseresultat samt Tele2s Kroatiska verksamhet levererade positivt EBITDA för första gången. Allt detta positiva driv kommer att ta Tele2 till nästa nivå.", kommenterar Lars Nilsson, Finanschef & Tf VD och koncernchef för Tele2 AB.

 

Finansiella höjdpunkter
Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2010 uppgick till 9 967 (9 912) Mkr exklusive poster av engångskaraktär om 588 (-59) Mkr . Nettomsättningen inklusive poster av engångskaraktär uppgick till 10 555 (9 853) Mkr. EBITDA för första kvartalet 2010 uppgick till 2 687 (2 446) Mkr, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 27 (25) procent.

 

De första två nya ryska regionerna EBITDA-positiva på månadsbasis, vilket ledde till det bästa operativa resultatet hittills för marknadsområdet
Under andra kvartalet 2010 adderade Tele2 Ryssland 1 113 000  (478 000) kunder. EBITDA uppgick i kvartalet till 944 (644) Mkr. De första två nya regionerna i den ryska verksamheten nådde ett EBITDA-positivt resultat på månadsbasis redan nio månader efter kommersiell lansering.

 

Accelererande omsättningsökning för mobiltjänster i marknadsområdet Norden
Den nordiska marknadens mobila intäkter växte med 4 procent, främst genom Tele2 Sveriges fortsatta fokus på segmentet för smarta telefoner, i kombination med en positiv trend för data-abonnemang.

 

Stabilt kassaflöde och tecken på stabilisering av ekonomin i marknadsområdet Centraleuropa och Eurasien
Under kvartalet nådde Tele2 Kroatien en viktig milstolpe genom att leverera positivt EBITDA-resultat. I Baltikum började det ekonomiska klimatet att förbättras, vilket gav stöd till Tele2s verksamheter i regionen.

 

Ytterligare framgångar inom företagssegmentet i Västeuropa
Inom företagssegmentet var Tele2 Nederländerna återigen framgångsrikt med att förlänga befintliga kundavtal och bindningstider för flera stora kunder.

 

Rapporten finns tillgänglig på reports.tele2.com/2010/Q2/se

 

Telefonkonferens
En telefonkonferens med interaktiv presentation kommer att hållas klockan 10.00 CET (09.00 GMT/04.00 NY-tid) onsdagen den 21 juli 2010. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska och sänds även på Tele2s dedikerade webbplats för andra kvartalet 2010, report.tele2.com/2010/Q2.

 

Samtalsinformation
Var vänlig ring in några minuter innan telefonkonferensens början för att registrera er.

 

Telefonnummer
Sverige: +46 8 505 598 53
Storbritannien: + 44 203 043 24 36
USA: +1 866 458 40 87

 

 

Kontaktpersoner
Lars Nilsson, Finanschef & Tf VD och koncernchef
Telefon: 08-5626 4000

 

Lars Torstensson, Investor Relations
Telefon: 08-5620 0042

 

Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatörer och tillhandahåller alltid det bästa erbjudandet. Vi har 29 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2009 omsatte bolaget 39,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,4 miljarder kronor.