Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen jul 18 2013, 7:00 AM CET

Delårsrapport januari – juni 2013

Stockholm– Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQOMXStockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2013. 

VD kommentar:

”Dagens resultat visar på goda framsteg för vår mobila verksamhet. Vi fortsätter att öka antalet kunder och intäkterna växer i god takt. Vi kämpar naturligtvis i samma motvind som våra konkurrenter runt om i Europa – med ett tufft regelverk och en vikande marknad för fast telefoni och bredband. Trots det har våra mobila verksamheter gått väldigt bra, med underliggande nettoomsättningstillväxt i Sverige: + 4 procent, Nederländerna: + 81 procent, Norge: + 13 procent och Kazakstan: + 64 procent. Detta är i linje med vår guidning för de kommande åren.”

Finansiella höjdpunkter

Stabilt nettokundintag för koncernen

Nettokundintaget var 330 000 (818 000), varav mobilt kundintag uppgick till 455 000 (966 000) under kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 7 476 (7 787) miljoner kronor, varav mobila tjänster omsatte 5 378 (5 250) miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxttakt på 2 procent. EBITDA under andra kvartalet 2013 uppgick till 1 518 (1 519) miljoner kronor, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 20 (20) procent. EBITDA för mobila tjänster växte med 12 procent till 985 (883) miljoner kronor.

Stabil marginalutveckling för Tele2 Sverige

Mobila intäkter i Sverige ökade med 1 procent till följd av fortsatt stark kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under andra kvartalet. Underliggande nettoomsättningen för mobila tjänster (exklusive termineringsintäkter och försäljning av hårdvara) växte med 4 procent under kvartalet. EBITDA-bidraget från mobila tjänster under kvartalet uppgick till 757 (637) miljoner kronor, vilket motsvarar en stabil EBITDA-marginal på 30 procent.

Betydande framsteg inom mobilt för Tele2 Nederländerna

Tele2 Nederländerna fortsatte med marknadsföringsinsatser inom det mobila segmentet och ökade kundintaget med 49 000 (32 000) kunder, vilket ger en total kundbas på 584 000. Nettoomsättningen för mobiltjänster uppgick till 417 (213) miljoner kronor och underliggande nettoomsättningen för mobila tjänster växte med 81 procent under det andra kvartalet 2013. Under kvartalet påbörjade Tele2 Nederländerna förberedelsearbetet inför att bli en MNO och valde underleverantörer för radio, transportnät och IMS.

Tele2 Norges nätverksutrullning gör goda framsteg

Tele2 Norge utvecklades enligt plan under kvartalet, med 22 000 (23 000) nya mobilkunder. Nätverksutrullningen fortsatte i samma höga takt och täcker nu cirka 71 procent av befolkningen. underliggande nettoomsättningen för mobila tjänster växte med 13 procent under andra kvartalet.

Bra resultat för Tele2 Kazakstan

Tele2 Kazakstan fortsatte att ta marknadsandelar och adderade 309 000 (759 000) nya kunder under kvartalet. Den totala kundbasen den 30 juni 2013 uppgick till 3 162 000 (2 462 000) miljoner kunder. Nettoomsättningen för mobilt växte med 46 procent under det andra kvartalet och uppgick till 333 (228) miljoner kronor. Underliggande nettoomsättning för mobila tjänster växte med 64 procent. Tack vare förbättrade skalfördelar och lägre samtrafiknivåer minskade EBITDA-förlusten till -52 (-105) miljoner kronor.

Rapporten finns tillgänglig på reports.tele2.com/2013/Q2/se

Presentation av andra kvartalet 2013

Tele2 håller en presentation – med möjlighet att närvara via telefon – för den globala finansvärlden. Presentation kommer att hållas klockan 10:30 CEST (09:30 BST/04:30 EDT) torsdagen den 18 juli 2013. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats, http://reports.tele2.com/2013/Q2.

Plats:

Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Samtalsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:

Sverige: +46 (0)8 505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 53 74

USA: +1 855 753 22 30

Kontaktpersoner

Mats Granryd

VD och koncernchef

Telefon: 08-5620 0060

Lars Nilsson

Finanschef

Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson

Kommunikationschef

Telefon: 08-5620 0042

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.