Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen apr 18 2013, 7:00 AM CET

Delårsrapport januari – mars 2013

Stockholm– Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQOMXStockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2013. 

VD kommentar:

”Dagens resultat är ett fortsatt bevis på det nya Tele2s starka position inom såväl kundintag, omsättning som lönsamhet under det första kvartalet 2013. Jag är trygg med att vi är på god väg att uppfylla vår helårsguidning. Vi är en europeisk och eurasisk operatör och mobilt är vår strategi vilket nu står för 70 procent av intäkterna.”

Finansiella höjdpunkter

Stabil utveckling av nettoomsättningen för koncernen exklusive valutaförändringar

Nettointaget under kvartalet var 211 000 (269 000) varav mobilt stod för 313 000 (375 000). Nettoomsättningen uppgick till 7 298 (7 433) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar på 0,2 procent.. EBITDA under första kvartalet 2013 uppgick till 1 488 (1 506) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 20 (20) procent.

Tele2 AB aviserar och avslutar försäljningen av Tele2 Ryssland

Under första kvartalet 2013 aviserade Tele2 AB en försäljning av Tele2 Ryssland till VTB-koncernen i en kontanttransaktion omfattande 2,4 miljarder dollar (cirka 15,6 miljarder kronor) i eget kapital och 1,15 miljarder dollar (cirka 7,5 miljarder kronor) i nettoskuld, vilket motsvarar en EBITDA-multipel på 4,9 baserat på resultatet för helåret 2012. Transaktionen slutfördes framgångsrikt den 4 april 2013.

Förbättrad marginalutveckling för Tele2 Sverige

Mobila intäkter i Sverige ökade med 2,4 procent till följd av fortsatt hög kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under första kvartalet. EBITDA-bidraget från mobila tjänster under kvartalet uppgick till 732 (656) miljoner kronor som ett resultat av ökad efterfrågan på smarta telefoner i den dyrare prisklassen och fortsatt övergång från kontantkort till abonnemang, vilket medförde högre subventioner.

Betydande framsteg inom mobilt för Tele2 Nederländerna

Tele2 Nederländerna fortsatte med säljaktiviteter inom det mobila segmentet och ökade kundintaget till 57000 (13000) kunder vilket ger en total kundbas på 535000. Under kvartalet påbörjades det förberedande arbete att bli en nätverksoperatör vilket inkluderade upphandlingsprocesserna.

Tele2 Norges nätverksutrullning gör goda framsteg

Tele2 Norge presterade enligt plan under kvartalet och fokuserade på utrullningen av landets tredje mobila nätverk, som nu når cirka 70 procent av befolkningen.

Stora framsteg för Tele2 Kazakstan

Under kvartalet fortsatte Tele2 Kazakstan att utöka sin marknadsandel och adderade 252000 (332 000) nya kunder under kvartalet. Den totala kundbasen uppgick till 3,7 (1,7) miljoner kunder. Tack vare fortsatt utbyggnad av verksamheten minskade EBITDA-förlusten till -45 (-97) miljoner kronor.

Styrelsen föreslog en utdelning för 2012 om 7,10 kronor samt 28,00 kronor genom ett automatiskt aktieinlösenprogram i anslutning till avslutad försäljning av Tele2 Ryssland.

Styrelsen för Tele2 AB beslutade att rekommendera en ökning av den ordinarie utdelningen med 9 procent till 7,10 (6,50) kronor per aktie för räkenskapsåret 2012. I anslutning till försäljningen av Tele2 Ryssland föreslår styrelsen för Tele2 AB även en utdelning om 12,5 miljarder kronor till aktieägarna, motsvarande 28,00 kronor per aktie genom ett automatiskt aktieinlösenprogram.

Rapporten finns tillgänglig på reports.tele2.com/2013/Q1/se

Presentation av första kvartalet 2013

En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 CET (09.00 GMT/04.00 NY-tid) torsdagen den 18 april 2013. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats, http://reports.tele2.com/2013/Q1.

Plats:

Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Samtalsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:

Sverige: +46 (0)8 505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 53 74

USA: +1 855 753 22 30

Kontaktpersoner

Mats Granryd

VD och koncernchef

Telefon: 08-5620 0060

Lars Nilsson

Finanschef

Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson

Kommunikationschef

Telefon: 08-5620 0042

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade aktörer på marknaden. Tele2 är noterat på Nasdaq OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.