Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen jul 23 2008, 6:00 AM CET

Delårsrapport januari-juni 2008

Stockholm - onsdagen den 23 juli 2008 - Tele2 AB ("Tele2") (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2008.
Nettoomsättningen uppgick till 10 150 (9 507) Mkr under andra kvartalet, en ökning med 7 procent.

EBITDA för andra kvartalet 2008 ökade med 29 procent till 2 069 (1 603) Mkr.

EBIT för andra kvartalet 2008 ökade med 52 procent till 1 117 (736) Mkr exklusive poster av engångskaraktär om -738 (0) Mkr hänförliga till nedskrivningar i Tyskland. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick EBIT till 379 (736) Mkr.

Resultatet uppgick till 114 (-331) Mkr för andra kvartalet 2008.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,27 (-0,67) kronor för andra kvartalet 2008.

Nettoomsättningen uppgick till 20 007 (18 622) Mkr under första halvåret, en ökning med 7 procent.

Resultatet uppgick till 815 (-62) Mkr för första halvåret 2008.

Resultatet per aktie uppgick till 1,82 (0,03) för första halvåret 2008.

Tele2s nettoskuld uppgick till 8 157 (17 258) Mkr vid utgången av det första halvåret, en minskning med 53 procent.

Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2, kommenterade:

"Tele2 har utvecklats dramatiskt under åren till följd av en fokuserad strategi och ett starkt engagemang. Idag kan vi skörda frukterna av det hårda arbete som utförts av Tele2 och dess anställda - med ett rekordstarkt rörelseresultat.

Trots ett rekordstarkt EBITDA-bidrag kommer vi inte att luta oss tillbaka i något avseende - vi har mycket kvar att åstadkomma och det finns mycket vi kan göra bättre.

Den strategiska omstruktureringen av koncernen kommer att fortsätta, och olönsamma enheter kommer att vässas eller avyttras. I processen ingår även att utveckla den stora merparten välpresterande enheter inom koncernen. Vi kommer följaktligen att hålla ögonen öppna efter kompletterande tillgångar, med mobila tjänster som grund, främst på våra tillväxtmarknader.

Vi kommer att fortsätta undersöka möjligheterna att starta upp ny mobilverksamhet i OSS-länderna (Oberoende Staters Samvälde). Vårt starka historiska resultat som effektiv och framgångsrik leverantör inom mobilverksamheten visar att detta är rätt väg framåt för Tele2.

Mobilverksamheten uppvisade åter ett solitt operativt resultat, trots mycket hård konkurrens på marknaden. I Ryssland, Sverige, Kroatien och Baltikum uppvisades ett starkt kundintag. Tele2 Ryssland lyckades återigen förbättra lönsamheten och levererade en EBITDA-marginal på 36 procent. Detta ska ses mot bakgrund av ökade rörelsekostnader och investeringskostnader kopplade till lanseringen av verksamheten i regionen Krasnodar samt i de 17 nyligen tilldelade regionerna. Den baltiska regionen påverkades i viss mån negativt av den svaga ekonomiska utvecklingen. Verksamheten lyckades dock upprätthålla en stabil EBITDA-marginal på 33 procent. Kroatien noterade fortsatta framgångar inom privatkundssegmentet och adderade 37 000 nya mobilkunder. Övergången till det nya roamingavtalet löpte smidigt och Tele2 Kroatien fortsätter att fokusera på förbättring av det egna nätverket. Den svenska mobilverksamheten återhämtade sig från ett något svagare första kvartal 2008 och adderade 85 000 nya kunder under andra kvartalet 2008, varav 24 000 nya användare inom mobilt bredband.

Vår fasta bredbandsverksamhet utvecklades långsammare och växte med 4 000 nya kunder under kvartalet. Intäkterna ökade med 15 procent och EBITDA-marginalen var -1 procent under kvartalet. Vi har utlovat förbättrad lönsamhet inom fast bredband, så att tjänsten når upp till de krav som ställts av ledningen. Det andra kvartalet 2008 uppvisade en betydande förbättring av EBITDA, både sekventiellt och jämfört med samma period föregående år. Vi har en bit kvar och vi ser kommande förbättringar som en följd av att vi fokusera mer på fast bredband som ett komplement till mobila tjänster och mindre på marknadsandel på självständig basis.

Vår fasta telefoniverksamheten levererade fortsatt starkt resultat och god lönsamhet. EBITDA-marginalen uppgick till solida 25 procent under kvartalet. Även om vi är väl medvetna om de sämre långsiktiga utsikterna för fasta telefonitjänster, återstår ännu betydande kassaflöden att genereras från detta område."

Kontaktpersoner

Lars-Johan Jarnheimer
Verkställande direktör och koncernchef
Telefon: 08-5626 4000

Lars Nilsson
Finanschef
Telefon: 08-5626 4000

Lars Torstensson
Investerarfrågor
Telefon: 08-5620 0042

Telefonkonferens
En telefonkonferens med interaktiv presentation kommer att hållas klockan 15.00 den 23 juli 2008. För att anmäla sig till konferenssamtalet och erhålla telefonnummer samt accesskod, besök Tele2s hemsida, www.tele2.com. Telefonkonferensen kommer också att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, både live och i arkiverad form.

Var vänlig ring in 10 minuter innan telefonkonferensens början för att registrera er.

Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och användarvänliga kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24 miljoner kunder i 12 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom mobil, fast bredband och telefoni, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordiska Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 41,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,3 miljarder kronor. Besök gärna vår hemsida www.tele2.com