Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen apr 23 2008, 6:00 AM CET

Delårsrapport januari-mars 2008

Stockholm - onsdagen den 23 april 2008 - Tele2 AB ("Tele2") (OMX
Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat
för första kvartalet 2008.
Nettoomsättningen uppgick till 10 378 (9 551) Mkr under första kvartalet 2008, en ökning med 9 procent. Nettoomsättningen påverkades negativt av en engångspost på 61 Mkr från verksamheten i ��sterrike.
 
EBITDA för första kvartalet 2008 ökade med 13 procent till 1 764 (1 558) Mkr. EBITDA resultatet påverkades negativt av en engångspost på 61 Mkr från verksamheten i Österrike.
 
EBIT för första kvartalet 2008 uppgick till 786 (674) Mkr.
 
Resultatet uppgick till 750 (301) Mkr för första kvartalet 2008.
 
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,66 (0,77) kronor för första kvartalet 2008.
 
Tele2s nettoskuld minskade under första kvartalet 2008 och uppgick till 4 935 (16 072) Mkr, en minskning med 69 procent.
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:
 
"Den strategiska översynen fortsätter att skapa resultat och ger oss större handlingsutrymme.
 
Möjligheten för företagstransaktioner påverkas av den pågående globala kreditoron. Icke desto mindre är vi övertygade om att vårt fokus, geografiska koncentration och hängivenhet kommer att ge resultat. Allt pekar på att omstruktureringsprocessen kommer att utvecklas i enlighet med plan.
 
I Ryssland fortsätter vår mobilverksamhet att imponera. Steg för steg är vi på väg att nå de mål vi har kommunicerat för marknadsområdet. Nya utmaningar väntar med den planerade utbyggnaden av mobilnät med anledning av de nya licenser som Tele2 tilldelades under 2007.
 
Vi ökar trycket i vår ryska verksamhet och planerar att fördubbla antalet regioner där vi är verksamma och därigenom öka vår täckning bland befolkningen i Ryssland med 50 procent. Det är en krävande uppgift, men lyckas vi väntar stora vinster.
 
Mobilverksamheten levererade återigen en solid operationell prestation. Vi hade ett starkt kundintag i Ryssland, Kroatien och Baltikum. Ryssland tog sin EBITDA-marginal till en ny rekordnivå, 35 procent.
Baltikum lyckades trots tuff ekonomi förbättra sin övergripande EBITDA-marginal till motsvarande nivå om 35 procent. Kroatien hade ett starkt kundintag med 46 000 användare och trots fortsatta förluster utvecklas verksamheten med allt mer lovande utsikter. Den svenska mobilverksamheten hade på grund av säsongsvariation ett något mindre nettointag av nya kunder. Vi känner oss trygga med den fortsatta tillväxten av nya kunder, särskilt för mobilt bredband.
 
Vår fasta bredbandsverksamhet växte med 66 000 användare under perioden och genererade en omsättningstillväxt på tio procent, främst drivet av tjänster som baseras på egen infrastruktur. Vi betraktar vår fasta bredbandsprodukt som ett bra komplement till vår kärnverksamhet inom mobiltelefoni. Det är viktigt att poängtera att den fasta bredbandsverksamheten måste förbättra sin lönsamhet och möte de krav som har ställts av management.
 
Fast telefoniverksamheten fortsatte att uppvisa bra resultat och lönsamhet. EBITDA-marginalen uppgick till solida 20 procent. Vi är väl medvetna om de långsiktiga utsikterna för fasta telefonitjänster, men det finns än så länge betydande kassaflöden att hämta från det här området."
 
Kontaktpersoner:
Lars-Johan Jarnheimer
Verkst��llande direktör och koncernchef, Tele2 AB
Telefon: 08-5626 4000
Lars Nilsson
Finanschef, Tele2 AB
Telefon: 08-5626 4000
Lars Torstensson
Investerarfrågor, Tele2 AB
Telefon: 08-5620 0042
 
Telefonkonferens:
En telefonkonferens med internaktiv presentation kommer att hållas klockan 16.00 tisdagen den 23 april 2008. För att anmäla sig till konferenssamtalet och erhålla telefonnummer samt accesskod, besök Tele2s hemsida www.tele2.com. Telefon-konferensen kommer också att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, både live och i arkiverad form.
 
Var vänlig ring in 10 minuter innan telefonkonferensens början för att registrera er.
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och användarvänlig telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 25 miljoner kunder i 15 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom mobil, fast bredband och telefoni, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordiska Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 43,4 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. Besök gärna vår hemsida www.tele2.com