Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

18 jul, 2018 7:00 CET

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisar idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2018.

Vd-kommentar av Allison Kirkby
”Vi inleder nu andra halvan av detta omvälvande år och kan konstatera att vår verksamhet fortsätter att producera starka resultat med tillväxt av mobila tjänsteintäkter från slutkund och en ökning av justerad EBITDA. Detta är det tolfte kvartalet i rad som vi levererar resultat utöver marknadens förväntningar, vilket ger oss tillförsikt att höja vår helårsguidning för justerad EBITDA. Utöver detta är vi nu säkra på att synergier gällande kostnader och investeringar från fusionen med Com Hem kommer att överträffa det tidigare kommunicerade målet på 450 miljoner kronor på årsbasis.”

Finansiella höjdpunkter

  • Mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 5 procent och justerad EBITDA ökade med 12 procent på jämförbar basis
  • På 12 månaders rullande basis ökade det operationella kassaflödet med 20 procent och med 5 procent för utmanarna kring Östersjön
  • Sverige försvarade framgångsrikt sina mobilintäkter och justerad EBITDA trots utmaningar i form av Roam Like at Home och priskonkurrens i lågprissegmentet
  • För Kazakstan var den justerade EBITDA-marginalen 34 procent, och ackumulerade återbetalningar av aktieägarlånet nådde 0,6 miljarder kronor
  • Uppgraderad finansiell guidning för 2018 (sidan 5 i rapporten)

Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com

Presentation av andra kvartalet 2018
En telefonkonferens med presentation kommer att anordnas klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT) onsdagen den 18 juli 2018. Presentationen framförs på engelska och kommer även att webbsändas på Tele2s hemsida: www.tele2.com

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Fråga efter ”Tele2 Q2 Interim Report 2018”.

Telefonnummer
SE: +46 (0)8 5065 3942

UK: +44 (0)330 336 9411

US: +1 929 477 0324

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:S marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 07:00 CEST

_________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Relaterat Material