Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

18 okt, 2018 7:00 CET

Tele2 AB: Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2018.

Vd-kommentar av Allison Kirkby
”Det sista kvartalet före slutförandet av fusionen med Com Hem var ytterligare ett kvartal med solida trender för verksamheten, vilket skapade utrymme för oss att återigen uppgradera vår helårsguidning. Mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 5 procent och justerad EBITDA med 9 procent, på jämförbar basis. Våra investeringsmarknader fortsätter att överleverera samtidigt som Sverige fortsatte sin återhämtning med en EBITDA-tillväxt i ett ensiffrigt mittenspann, vilket hjälptes av att den negativa effekten från Roam Like at Home nu är över. Operationellt kassaflöde från kvarvarande verksamheter ökade med 14 procent på 12 månaders rullande basis.”

Nyckelhändelser

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent på jämförbar basis, till 6 538 miljoner kronor
  • Mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 5 procent och justerad EBITDA ökade med 9 procent på jämförbar basis
  • Det operationella kassaflödet ökade med 14 procent på 12 månaders rullande basis
  • Sverige återvänder till tillväxt av mobila tjänsteintäkter från slutkund på 1 procent, drivet av företagssegmentet, och tillväxt av justerad EBITDA på 6 procent
  • Fortsatt positiv trend för våra investeringsmarknader med en tillväxt av mobila tjänsteintäkter från slutkund på 22 procent i Kazakstan och 12 procent i Kroatien på jämförbar basis
  • Resultat per aktie, efter utspädning, var 1,28 kronor
  • Den extra bolagsstämman och EU-kommissionen godkände fusionen med Com Hem, som förväntas slutföras den 5 november
  • Uppgraderad finansiell guidning för 2018 med justerad EBITDA på mellan 7,0 och 7,2 miljarder kronor (tidigare mellan 6,8 och 7,1 miljarder kronor)

Presentation av tredje kvartalet 2018
En telefonkonferens med presentation kommer att anordnas klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT) torsdagen den 18 oktober 2018. Presentationen framförs på engelska och kommer även att webbsändas på Tele2s hemsida: www.tele2.com  

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Fråga efter ”Tele2”.

Telefonnummer:
SE: +46 (0)8 5033 6574
UK: +44 (0)330 336 9105
US: +1 929-477-0324


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 07:00 CEST.


_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Relaterat Material