Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

13 feb, 2019 7:00 CET

Bokslutskommuniké 2018

Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet och helåret 2018.

Vd-kommentar av Anders Nilsson
”Under fjärde kvartalet slutfördes koncernens transformation som inleddes i början av 2018 genom godkännande av fusionen i Nederländerna, slutförandet av fusionen med Com Hem och utövandet av säljoptionen i Kazakstan. Allt detta banar vägen för nästa steg i Tele2s utveckling och direkt efter fusionen med Com Hem tog vi det första steget mot att bli en integrerad operatör genom lanseringen av FMC-erbjudanden i Sverige. Omstruktureringsprocessen har inletts med en 100 procent uppgradering av målet för kostnadsminskning som kommer att uppfyllas snabbare än förväntat. Både Tele2 och Com Hem uppfyllde guidningen för helåret och vi presenterar nu guidningen för 2019 och målet på medellång sikt för det sammanslagna bolaget.”

Nyckelhändelser

  • Nettoomsättning uppgick till 7,1 miljarder kronor vilket motsvarar en organisk tillväxt om 3 procent, inklusive 1 procent organisk tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund
  • Organisk tillväxt av justerad EBITDA på 11 procent eller 4 procent justerat för icke-underliggande poster i Sverige och Kroatien
  • Tele2 och Com Hem uppnådde sin respektive guidning för helåret 2018
  • Uppskattningen av synergieffekter från Com Hem-fusionen höjdes från 900 miljoner kronor till 1 350 miljoner kronor per år, varav 900 miljoner kronor är kostnadssynergier som väntas uppnås på tre år, upp från 450 miljoner kronor på fem år
  • De första FMC-erbjudandena lanserades till konsumenter i Sverige
  • Ny finansiell guidning inklusive tillväxtmål på medellång sikt, på låg ensiffrig tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund och medelhög ensiffrig tillväxt i justerad EBITDA
  • Resultat per aktie, efter utspädning, var minus 0,84 kronor.
  • Föreslagen utdelning på 4,40 kronor per aktie, betald i två lika stora delar, med ytterligare utdelning till aktieägare efter att avyttring av verksamheterna i Kazakstan och Nederländerna är fullbordad

Telefonkonferens och webbsändning
En telefonkonferens med presentation kommer att anordnas onsdagen den 13 februari 2019 klockan 10:00 CET (09:00 GMT, 04:00 EST). Presentationen framförs på engelska och kommer även att webbsändas på Tele2s hemsida: www.tele2.com  

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Fråga efter ”Tele2 Q4”.

Telefonnummer:
SE: +46 (0)8 5065 3942
UK: +44 (0)330 336 9411
US: +1 929-477-0448


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 07:00 CET.

_________________________________________________________________________

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Relaterat Material