Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

10 jul, 2018 8:00 CET

Tele2s omrevision av finansiella rapporter inför inlämning av fusionsdokument i USA avseende fusionen med Com Hem har slutförts

Stockholm – En omrevision av Tele2 AB:s (Tele2), (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) finansiella rapporter, avsedda att inkluderas i fusionsdokumenten som inlämnas till Finansinspektion respektive U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”), har slutförts. I samband med omrevisionen gör Tele2 vissa justeringar i de finansiella rapporterna för helåren 2015-2017, samt för första kvartalet 2018. Tele2 förväntar sig inte att justeringarna kommer att få en negativ inverkan på dess finansiella guidning för helåret eller på potentiella framtida utdelningar eller aktieåterköp. Fusionen med Com Hem förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2018.

Omrevisionen av Tele2s tidigare finansiella rapporter upprättade enligt IFRS har genomförts i enlighet med PCAOB-standard vilket krävs för att uppfylla SECs krav på fusionsdokumentet.

En sammanfattning av de nya finansiella rapporterna finns tillgänglig på Tele2s hemsida, www.tele2.com. Inga förändringar har skett avseende tidigare rapporterat fritt kassaflöde. Effekten av omräkningar för respektive år 2015, 2016 och 2017, samt det första kvartalet 2018, är under 100 miljoner kronor för vardera av intäkter, justerad EBITDA och rörelseresultat, samt under 100 miljoner kronor för eget kapital per 31 mars 2018.

Förberedelserna för fusionen övergår nu i en fas där Finansinspektionen och SEC granskar fusionsdokumenten. Efter godkännande kommer fusionsdokumenten att offentliggöras och datum för Tele2s respektive Com Hems extra bolagsstämmor meddelas. Fusionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2018.  

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

_________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Relaterat Material