Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen feb 07 2012, 7:00 AM CET

Tele2 AB : Bokslutskommuniké 2011

Stockholm- Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för helåret samt fjärde kvartalet 2011.

"Bästa erbjudandet är vår affärsmodell"

"Dagens resultat är ett fortsatt bevis på Tele2s starka position. Under fjärde kvartalet ökade koncernens nettoomsättningstillväxt exklusive valutaförändringar med 8 procent till 10 839 (10 109) miljoner kronor och EBITDA uppgick till 2 791 (2 488) miljoner kronor, vilket resulterade i en EBITDA-marginal på 26 (25) procent.
Kvartalets resultat bekräftar också Tele2s stadiga tillväxt under 2011, som präglades av företagsförvärven i Norge (Network Norway), och i Österrike (Silver Server). I Kazakstan har vi lanserat i 12 av 16 regioner. Vi förvärvade ytterligare frekvenser i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Kazakstan, vilket kommer att vara en fördel för vår strategi för datatjänster. Vi erhöll licenser för sex nya regioner i Ryssland, och har nu verksamhet i totalt 43 (37) regioner."

Finansiella höjdpunkter
Nettoomsättningen uppgick till 10 839 (10 109) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutakursförändringar på 8 procent under kvartalet. EBITDA för fjärde kvartalet 2011 uppgick till 2 791 (2 488) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 26 (25) procent. EBITDA-tillväxten exklusive valutaförändringar uppgick till 13 procent.

Högt EBITDA-bidrag från marknadsområdet Ryssland
Under fjärde kvartalet 2011 adderade Tele2 Ryssland 250 000 (755 000) kunder vilket ledde till en total kundbas på 20,6 (18,4) miljoner. EBITDA uppgick till 1 209 (899) miljoner kronor, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 40 (34) procent.

Stabil mobilomsättningstillväxt i marknadsområdet Norden
Mobila intäkter för Sverige steg med 7 procent när efterfrågan på smarta telefoner och datatjänster förblev stark under kvartalet. Integreringen av Tele2 Norge och Network Norway slutfördes under kvartalet och resulterade i en position som landets tredje största mobiloperatör.

Betydande operativ framgång inom marknadsområdet Centraleuropa & Eurasien
Tele2 Kazakstan fortsatte under kvartalet sin framgångsrika lansering i nya regioner, vilket ledde till ett kundintag på 249 000 (114 000). Den totala kundbasen uppgick till 1 371 000 (332 000). De baltiska länderna fortsatte med kostnadsbesparingar under kvartalet, vilket ledde till en fortsatt positiv utveckling av EBITDA-marginalen.

Förbättrade marginaler för fast bredband i marknadsområdet Västeuropa
Tele2 Nederländerna ökade marginalen för fast bredband ytterligare till 36 (29) procent, tack vare ytterligare skalfördelar genom förvärvet av BBned. Under kvartalet tillkännagav Tele2 Österrike förvärvet av Silver Server, och stärkte i och med det sin position inom företagssegmentet.
Styrelsen föreslog en total utdelning för 2011 om 13,00 kronor
Styrelsen för Tele2 AB beslutade att rekommendera en ökning av den ordinarie utdelningen med 8 procent till 6,50 (6,00) kronor per aktie med avseende på räkenskapsåret 2011. Styrelsen beslutade också att rekommendera en extra utdelning på 6,50 (21,00) kronor.

Rapporten finns tillgänglig på reports.tele2.com/2011/Q4/se

Telefonkonferens
Telefonkonferens
En telefonkonferens med interaktiv presentation kommer att hållas klockan 10.00 CET (09.00 GMT/04.00 NY-tid) tisdagen den 7 februari 2012. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats, http://reports.tele2.com/2011/Q4.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer
Sverige: +46 (0)8 505 598 53
UK: +44 (0)203 043 24 36
USA: +1 866 458 40 87

Kontaktpersoner
Mats Granryd
VD och koncernchef
Telefon: 08-5620 0060

Lars Nilsson
Finanschef
Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson
Kommunikationschef
Telefon: 08-5620 0042

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 34 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2011 omsatte bolaget 41 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,9 miljarder kronor.