Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen jul 19 2012, 7:00 AM CET

Tele2 AB : Delårsrapport januari - juni 2012

Stockholm- Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2012.

VD kommentar:

"Vi såg lovande finansiella indikationer under andra kvartalet 2012 trots fortsatt utmanande marknadsförhållanden. Detta kvartals rekordstora kundintag på 1 511 000 visar återigen vilken bärkraft det finns i intresset för våra tjänster och ger en god grund för ökade intäkter under andra halvåret 2012. Det visar också på tillväxtbredden i vårt bolag när Tele2 Kazakstan nu har passerat Tele2 Ryssland vad gäller kundbasens tillväxttakt. Vår starka finansiella position innebär att vi kan driva igenom våra tillväxtstrategier utan att göra avkall på våra tjänster. Vi fortsätter att utforska möjligheter att på ett lönsamt sätt dra fördel av den omfattande rörelsen från röst till data. Det är viktigt för vår strategi att vi fortsätter att fokusera på att utveckla en ännu lönsammare affärsmodell för datatjänster. Följaktligen kommer vi att hantera övergången från kontantkort till abonnemang med hjälp av innovativa prismodeller som utformats för att behålla och utveckla vår lojala kundbas."

Finansiella höjdpunkter

Nettoomsättning uppgick till 11 064 (10 078) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 10 procent under kvartalet. EBITDA under andra kvartalet 2012 uppgick till 2 715 (2 809) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 25 (28) procent.

Starkt kundintag i marknadsområdet Ryssland

Under andra kvartalet 2012 ökade kundbasen för Tele2 Ryssland med 693 000 (720 000) kunder, vilket gav en total kundbas på 21,6 (19,7) miljoner. EBITDA uppgick till 1 199 (1 115) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 37 (39) procent.

Stadig omsättningstillväxt för mobilt i marknadsområdet Norden

Mobila intäkter i Sverige ökade med 6 procent, drivet av en ökad kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under kvartalet. Under mars och april förstärktes denna trend av en tidsbegränsad marknadsföringskampanj. De ökade marknadsföringskostnaderna påverkade EBITDA-marginalen negativt. Tele2 Norge redovisade goda resultat under kvartalet med ökat fokus på att flytta över trafik till det egna nätverket, vilket ledde till en stabil utveckling av EBITDA-marginalen.

Betydande framsteg för verksamheten i marknadsområdet Centraleuropa & Eurasien

Under kvartalet fullföljde Tele2 Kazakstan utrullningen och den kommersiella lanseringen i landet, vilket ledde till ett nettokundintag på 759 000 (355 000). Den totala kundbasen uppgick till 2,5 (0,7) miljoner. De baltiska länderna fortsatte med kostnadsbesparingar under kvartalet och bibehöll på så sätt en stabil utveckling av EBITDA-marginalen.

Robust utveckling av marginalerna i marknadsområdet Västeuropa

Tele2 Nederländerna redovisade en fortsatt stabil EBITDA-marginal jämfört med samma period föregående år, trots att marknaden för både privatpersoner och företagskunder bjöd på stora utmaningar. Både Tele2 Österrike och Tele2 Tyskland fortsätter att visa en stabil utveckling genom en kombination av innovativa produkterbjudanden och en stram kostnadskontroll.

Rapporten finns tillgänglig på reports.tele2.com/2012/Q2/se

Telefonkonferens

En telefonkonferens med interaktiv presentation kommer att hållas klockan 10:00 CET (09:00 GMT/04:00 NY-tid) torsdagen den 19 juli 2012. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats, http://reports.tele2.com/2012/Q1/se.

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
Sverige: +46 (0) 8 505 598 53
UK: +44 (0) 203 043 24 36
USA: +1 (0) 866 458 40 87

Kontaktpersoner

Mats Granryd
VD och koncernchef
Telefon: 08-5620 0060

Lars Nilsson
Finanschef
Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson
Kommunikationschef
Telefon: 08-5620 0042

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 36 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2011 omsatte bolaget 41 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11,2 miljarder kronor.