Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen okt 18 2012, 7:00 AM CET

Tele2 AB : Delårsrapport januari - september 2012

Stockholm- Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2012.

VD kommentar:

"Tele2 fortsatte att leverera ett starkt resultat vad gäller kundintag, omsättning och EBITDA under tredje kvartalet 2012. Mobila tjänster står nu för nästan 80 procent av den totala omsättningen och samtliga indikatorer pekar på att vi tog ett korrekt strategiskt beslut när vi valde att fokusera på mobila tjänster. Faktum är att vi nu kan se ett ännu tydligare skifte från röst till data. Dessutom går allt mycket snabbare, exempelvis ökar mängden data för mobila tjänster tre gånger så snabbt som för datatjänster över fast bredband.

Vår växande verksamhet och positiva underliggande mobila trender bekräftar att vi har potential för en hållbar vinsttillväxt på lång sikt. Större skalfördelar och ökad kostnadskontroll är och förblir nyckeln till vår lönsamhet och kundrelationen är kärnan för att säkra vår position inom värdekedjan."

Finansiella höjdpunkter

Nettoomsättningen uppgick till 10 906 (10 429) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar på 9 procent under tredje kvartalet. EBITDA funder tredje kvartalet 2012 uppgick till 3 002 (2 986) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 28 (29) procent.

Starkt kundintag i marknadsområdet Ryssland

Under tredje kvartalet 2012 ökade kundbasen för Tele2 Ryssland med 710 000 (681 000) kunder, vilket gav en total kundbas på 22,3 (20,4) miljoner. EBITDA uppgick till 1 239 (1 214) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 38 (40) procent.

Bibehållen omsättningstillväxt för mobilt i marknadsområdet Norden

Mobila intäkter i Sverige ökade med 4 procent, till följd av ökad kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under kvartalet. EBITDA-bidraget från mobil under kvartalet nådde rekordhöga 828 (799) miljoner tack vare ökad användning och förbättrad kostnadskontroll. Tele2 Norge redovisade bra resultat under kvartalet när nätverkskapaciteten förbättrades, vilket ledde till en stabil utveckling av EBITDA-marginalen trots lägre samtrafikavgifter från och med 1 juli.

Betydande framsteg för verksamheten i marknadsområdet Centraleuropa & Eurasien

Under kvartalet fortsatte Tele2 Kazakstan att utöka sin marknadsandel och adderade 589 000 (459 000) nya kunder under kvartalet. Den totala kundbasen uppgick till 3,1 (1,1) miljoner kunder. De baltiska länderna fortsatte med kostnadsbesparingar under kvartalet och bibehöll på så sätt en stabil utveckling av EBITDA-marginalen trots tuff konkurrens.

Robust utveckling av marginalerna i marknadsområdet Västeuropa

Tele2 Nederländerna bibehöll en stabil EBITDA-marginal jämfört med samma period föregående år, trots stora marknadsföringsaktiviteter för mobila tjänster under kvartalet. Både Tele2 Österrike och Tele2 Tyskland fortsätter att visa en stabil utveckling genom en kombination av innovativa produkterbjudanden och en stram kostnadskontroll.

Rapporten finns tillgänglig på reports.tele2.com/2012/Q3/se

Telefonkonferens

En telefonkonferens med interaktiv presentation kommer att hållas klockan 10:00 CET (09:00 GMT/04:00 NY-tid) torsdagen den 18 oktober 2012. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats, http://reports.tele2.com/2012/Q3/se.

Samtalsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:

Sverige: +46 (0) 8 505 598 53

UK: +44 (0) 203 043 24 36

USA: +1 (0) 866 458 40 87

Kontaktpersoner

Mats Granryd

VD och koncernchef

Telefon: 08-5620 0060

 

Lars Nilsson

Finanschef

Telefon: 08-5626 0060

 

Lars Torstensson

Kommunikationschef

Telefon: 08-5620 0042

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 38 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2011 omsatte bolaget 41 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11,2 miljarder kronor.