Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen jan 30 2024, 7:00 AM CET

Tele2 bokslutskommuniké 2023

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för helåret och fjärde kvartalet 2023.

Nyckelhändelser

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 5,4 miljarder kronor ökade med 3% jämfört med Q4 2022 på organisk basis tack vare stark utveckling inom alla verksamhetsområden. Nettoomsättningen om 7,7 miljarder kronor ökade med 2% jämfört med Q4 2022.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,6 miljarder kronor ökade med 4% jämfört med Q4 2022 på organisk basis till följd av högre tjänsteintäkter från slutkund vilket delvis tyngdes ned av inflationstryck.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 1,1 (1.0) miljarder kronor i Q4 2023.
  • Periodens resultat för den totala verksamheten uppgick till 0,9 (1,3) miljarder kronor, motsvarande ett resultat per aktie på 1,35 (1,82) kronor. Periodens resultat för Q4 2022 inkluderade en upplösning av en skattereserv på 0,4 miljarder kronor relaterad till den tidigare verksamheten i Kazakstan.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital om 0,5 (0,5) miljarder kronor. Under de senaste tolv månaderna har 4,7 miljarder kronor genererats, motsvarande ungefär 6,80 kronor per aktie.
  • Tele2 levererade helårsresultat i linje med bolagets guidning. Tillväxt inom tjänsteintäkter från slutkund med 4% på organisk basis, tillväxt för underliggande EBITDAaL med 2% på organisk basis samt 14% capex i relation till omsättning (exklusive spektrum och leasing).
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,90 kronor per aktie (6,80).
  • Lansering av Strategy Execution Program vilket omfattar 600 miljoner kronor i kostnadsbesparingar på tre år.
  • Finansiell guidning för helår 2024: 3-4% tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund på organisk basis, 1-3% tillväxt för underliggande EBITDAaL på organisk basis, capex i relation till omsättning på 13-14% (exklusive spektrum och leasing).
  • Finansiell utsikt på meddellång sikt: Låg till medelhög ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund på organisk basis, medelhög ensiffrig tillväxt för underliggande EBITDAaL på organisk basis, capex i relation till omsättning på 10-12% (exklusive spektrum och leasing), dock 13-14% under 2025.

 
Kommentar från Kjell Johnsen, VD och koncernchef på Tele2

”För Tele2 var 2023 ett bra och viktigt år som bidrog till att lägga en stark grund för vår fortsatta utveckling. I takt med att vi har återgått till omsättningstillväxt inom alla större affärsområden så adresserar vi nu de nyckelområden som kommer att ge verksamheten en operativ hävstång under de kommande åren. Vi gör detta från en stark position med en skuldsättningsgrad i den nedre delen av vårt kommunicerade intervall. Detta tillåter oss att föreslå en ökad utdelning till 6,90 SEK per aktie.”

 

”Om åren 2020-2023 var kraftigt inriktade på att åtgärda nedärvda utmaningar så kommer 2024-2026 i allt högre grad handla om användarvänlighet, bättre kundförståelse, automatisering och affärsledd tjänsteutveckling.”

 

”Ur ett finansiellt koncernperspektiv för 2023 så är jag glad att se att vi trots ett utmanande år har levererat en organisk tillväxt på 4% i tjänsteintäkter från slutkund tillsammans med en underliggande EBITDAaL-tillväxt på 2%, i linje med vår guidning.”

 

”Sidan för 2024 är fortfarande tom och ska nu fyllas med aktiviteter och leveranser. När vi nu skriver nästa kapitel så är jag glad att se att vi har en stark grund att stå på och att vi är väl positionerade för att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster som är praktiskt taget oumbärliga för både människor och företag. Genom att göra vår teknik mer kraftfull, hållbar och pålitlig, så fortsätter vi möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Vi är mycket stolta över att vara en del av den utvecklingen.”

 

 

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas tisdagen den 30 januari 2024, klockan 10:00 CET (09:00 GMT, 04:00 EST). Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Registrering för webbsändningen och en separat registrering till telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.tele2.com.

 

För telefonkonferensen, observera att uppringningsnummer och unik PIN-kod (eller en "call-me" funktion) kommer att tillhandahållas när du registrerar dig på www.tele2.com. För att vara säker på att du är ansluten i tid till telefonkonferensen, vänligen registrera dig senast några minuter i förväg.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communications, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10

 

 

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2024 kl. 07:00 CET.